Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Kataszteri szakmérnök

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők rendelkezni fognak mindazokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek a tulajdonviszonyok tömeges méretű változásával kapcsolatos megnövekedett földmérési és ingatlan-nyilvántartási feladatok végrehajtására irányulnak. A hallgatók kialakítják saját véleményüket a tanfolyamon szereplő tananyagok alkalmazhatóságáról, képesek lesznek arra, hogy megfelelő tervet dolgozzanak ki a fejlesztésre, és kiválasszák a céljaiknak leginkább megfelelő munkamódszert. A képzés haszna a korszerű földügyi információs rendszerek megvalósulása során realizálódik: elősegíti a Nemzeti Kataszteri Program teljesítését.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben okleveles mérnöki, mérnöki (korábban üzemmérnöki) oklevéllel rendelkező szakemberek vehetnek részt. (Földmérőmérnöki, építőmérnöki, bányamérnöki, agrár- egyetemi, kertészeti egyetemi végzettségűek, stb.)

Tervezett képzési idő

A képzés csoportos formában történik 5 szemeszteren keresztül, félévenként 90 óra kiméretben. A félévek végén a hallgatók vizsgát tesznek (az első két félévben 6-6 a többi félévben 3-3 vizsga).

A képzés módszerei

A képzés csoportos formában történik.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. szemeszter

 • Közigazgatás I. (15 óra): A földmérés és ingatlan-nyilvántartás jogi alapjai. A közigazgatási eljárások.
 • Kataszteri tevékenység matematikai alapjai I. (15 óra): lineáris algebrai alapok, valószínűségelméleti alapok, matematikai statisztikai alapok.
 • Bevezetés a geoinformatikába I. (15 óra): a térbeli információ-tárolás és elemzés analóg módszerei, a térképek és a térképelemzés.
 • Adatbáziskezelő rendszerek (15 óra): a különböző adatbázis-modellek áttekintése, az adatbázis-tervezés folyamata, lépései.
 • Ingatlan-nyilvántartás korszerű alapjai (15 óra): ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok és az alkalmazásukat támogható informatikai rendszerek tervezése.
 • Korszerű adatnyerési eljárások I. (15 óra): a digitális térkép geometriai adatainak előállítási módjai: adatgyűjtési technológiák, pontossági kategóriák.

2. szemeszter

 • Közigazgatás II. (15 óra): A tulajdonjog és a tulajdoni formák. A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.
 • Kataszteri tevékenység matematikai alapjai II. (15 óra): a mérés és a matematikai modell. A méréseket és a hibákat jellemző mérőszámok.
 • Bevezetés a geoinformatikába II. (15 óra): térbeli adatnyerés és adatbevitel, a felhasználó és a GIS kapcsolatok.
 • Korszerű adatnyerési eljárások II. (15 óra): a hagyományos és a digitális fotogrammetriai eljárásokkal végezhető geometriai és attributum adatnyerési eljárások.
 • Nemzeti kataszterek (15 óra): a magyarországi ingatlan-kataszterek áttekintése. Az állami földnyilvántartás feladata.
 • Ingatlan fejlesztés, ingatlan hasznosítás I. (15 óra): a felépítmények értékének meghatározásához szükséges műszaki ismeretek.

3. szemeszter

 • Korszerű adatnyerési eljárások III. (15 óra): A műholdas helymeghatározással végzett adatnyerési eljárások Permanens állomások alkalmazási lehetőségei.
 • Ingatlan fejlesztés, ingatlan hasznosítás II. (12 óra): A különböző volumenű ingatlan beruházások folyamata. Ingatlanok fenntartásával kapcsolatos ismeretek.
 • Vezetéselmélet I. (12 óra): A gazdaságpolitika célja és eszközei. A vezetési funkciók.
 • Geoinformatika I. (15 óra): Referencia-rendszerek. A vektoros GIS egyszerű algoritmusai.
 • Polgári birotkrendezések (12 óra): A magyar földbirtokrendszer kialakulása. A földkárpótlás földmérési feladatai.
 • Magyarországi alaphálózatok és vetületi rendszerek (12 óra): A felsőrendű vízszintes és magassági, továbbá a gravimetriai alapponthálózatok bemutatása.

4. szemeszter

 • Vezetéselmélet II. (10. óra): A vállalatcsoportok stratégiája, a versenyképesség biztosítása. A nemzetközi vállalatcsoportok stratégiája.
 • Geoinformatika II. (14 óra): Térbeli döntéstámogató rendszerek és kapcsolatok a GIS-szel. A GIS projekt megvalósításának lehetőségei.
 • Számítógépes grafika (12 óra): A grafikus hardvereszközök főbb jellemzői, működési elvei és használati lehetőségek. A grafikus programok kezelésének alapelvei.
 • Minőségirányí tás (14 óra): A minőségügy és mérésügy jogi és szervezeti szabályozása. Minőségi követelmények és előírásuk módjai.
 • Kataszteri térinformatika (10 óra): A magyar digitális alaptérkép forgalmi modelljének és adatcsereformátumának megismerése.
 • Térinformatikai szoftverek (10 óra): A különböző felhasználási célú szoftverek összehasonlítása.
 • Térinformatikai rendszerek telepítése (10 óra): Komplex térinformatikai rendszer kialakításával, adatfeltöltésével kapcsolatos feladatok vizsgálata.
 • Nagyméretarányú térképek hasznosítása (10 óra): A digitális alaptérképek tovább hasznosítása önkormányzati és más rendszerekben esettanulmány bemutatása.

5. szemeszter

Diplomaterv készítése belső és külső konzulens igénybevételével mintegy 90 óra kiméretben.

Maximális csoportlétszám

16 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésben résztvevők teljesítményének értékelése

A szemeszterek végén a tantárgyakból írásbeli vagy szóbeli vizsga. A tanfolyam végén: záróvizsga.

A záróvizsga tantárgyai:

 • Korszerű adatnyerési eljárások
 • Geoinformatika
 • Ingatlan fejlesztés

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Sikeres a záróvizsga, ha a diplomamunka és a záróvizsga tantárgyak minősítése legalább elégséges. A diplomamunka készítésének és a záróvizsga lebonyolításának rendje, valamint az oklevél minősítésének számítása a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásaink megfelelően történik.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi feltételek: az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék oktatói és kutatói.

Tárgyi feltételek: magyar és idegen nyelvű szakkönyvek, számítógépes programok.

Az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Kis Papp László, egyetemi tanár 463-3208 463-3192 kispapp@agt.bme.hu
Dr. Tikász Emese, adjunktus 463-3214 463-3192 Etikasz@agt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány