Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Hő- és páravédelem

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
Az épületfizikai méretezés egy olyan határterület az építész-, statikus (konstruktőr)- és az épületgépész tervező munkájában, amely az egyre igényesebb megrendelői kör számára hoz létre igen nagy értékű épületeket. Az energia növekvő ára és az épületszerkezetekkel szemben egyre növekvő komfortigény szükségessé teszi ezen méretezési eljárások ismeretét. A tematika részletesebb ismereteket az összetettebb rétegrendű lapos- és (beépített-) magastetők építésekor, karbantartásakor, javításakor szükséges információk biztosításával ad.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A képzés jellemzően a frontális oktatásra épül.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Bevezetés, általános ismerkedés a tárgy alapjaival, az épületfizika és az épületszerkezetek konstrukciós kérdéseinek kölcsönhatása, alapfogalmak.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Határoló szerkezetek épületfizikai méretezése, rétegterv, hővezetési tényező korrekciója, hőátbocsátási tényező, hőmérsékleteloszlás a szerkezetben.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Hőérzeti ellenőrzés télre, nyári hőérzeti ellenőrzés, belső felületi hőmérséklet, hőveszteség a talajon fekvő padlón és pincefalon keresztül.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Egyhéjú, többhéjú, valamint többrétegű szerkezetek működése és működésképtelensége. Konstrukciós kérdések.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Felületek állagvédelmi ellenőrzése. Hőérzeti ellenőrzés. Épületek energetikai ellenőrzése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Ferde térelhatároló szerkezetek különleges konstrukciós kérdései, a magastetők hasznosításának problémaköre.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: Páratechnikai kérdések. Páranyomás-eloszlás ellenőrzése. A nedvességtartalom eloszlásának meghatározása, feltöltési idő meghatározása.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Lapostetős szerkezetek hő- és páratechnikai problémái. Egyenes és fordított rétegrendű valamint egy- és kéthéjú rétegfelépítésű lapostetők épületfizikai viselkedése, az alkalmazható anyagok köre.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Hőhidak. Hőhidak vonalmenti hőátbocsátási tényezői és belső felületi hőmérsékletei. Hőhidak hő- és páratechnikai problémái.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Maximális csoportlétszám

16 fő (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A projektmunkán, és a beszámolón részt kell venni. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány