Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Vizsgabiztosi továbbképző tanfolyam

A képzés célcsoportja

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (VI.l2.) KöHÉM rendeletet módosító 14/1999. (IV.28.) KHVM rendelet értelmében a vizsgabiztosok háromévente továbbképző tanfolyamon és ezt követő vizsgán kötelesek részt venni.
E továbbképző előadássorozat megszervezésével és lebonyolításával a Közlekedési Főfelügyelet a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek tanszékét bízta meg, az ezt követő vizsgát a Közlekedési Főfelügyelet által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyamot elvégzett, eredményesen vizsgázott és a „vizsgabiztosi névjegyzékben” regisztrált személyek a területi közlekedési felügyelet főállású dolgozójaként vagy a területi közlekedési felügyelettel létesített megbízási jogviszony alapján vizsgabiztosi tevékenységet végezhetnek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A tanfolyamra a jelentkezőt, kérelmére a területi közlekedési felügyelet veszi fel.

Tervezett képzési idő

15 óra – 2 nap.

A képzés módszerei

csoportos képzés – előadás + kiscsoportos gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A gépjármű-közlekedés jogi szabályozása – 2 óra előadás
Az EU jogharmonizáció kulcsponti kérdései – 1 óra előadás
Alternatív hajtásrendszerek – 2 óra előadás
Gépjárművek intelligens rendszerei – 1 óra előadás
Fedélzeti információs és navigációs rendszerek – 1 óra előadás
Kommunikáció és együttműködés – 1 óra előadás
Világító és jelzőberendezések – 1 óra gyakorlat
Alternatív tüzelőanyagok – 1 óra gyakorlat
Emisszió (benzin) – 1 óra gyakorlat
Emisszió (dízel) – 1 óra gyakorlat
Intelligens szerkezetek – 1 óra gyakorlat
Fékvizsgálati módszerek – 1 óra gyakorlat
Járműértékelés – 2 óra gyakorlat
Egységes fékvizsgálat – 1 óra gyakorlat

Maximális csoportlétszám

40 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A továbbképzés részvevői a kiscsoportos gyakorlati foglalkozásokon számonkérés alapján gyakorlati osztályzatokat kapnak. A továbbképzés eredményességét ezen osztályzatok és a Járműértékelési gyakorlatok foglalkozáson kapott gyakorlati feladat megoldása alapján értékeli a Közlekedési Főfelügyelet.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzés egyes részeinek elvégzése önállóan nem igazolható. A továbbképző tanfolyamon és ezt követő vizsgán eredményesen résztvevők vizsgabiztosi jogosultságát a Közlekedési Főfelügyelet meghosszabbítja.

A vizsgát a Közlekedési Főfelügyelet szervezi és bonyolítja le.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A BME Gépjárművek Tanszéke biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Gépjárművek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1615 463-3978 auto@auto.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány