Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Alkalmazott térinformatikai szakirányú továbbképzési szak

A képzés célcsoportja

- a térinformatika szakterületein dolgozó adatgyűjtéssel foglalkozó, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező önkormányzati, intézményi, - műszaki és természettudományi jellegű oktatási intézményekben dolgozó, - a humánt területen tevékenykedő, és a térinformatikát alkalmazni kívánó, szakemberek, középvezetők és vezetők

A képzés során megszerezhető kompetencia

- Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, kreativitás, tervezési készség fokozása, fejlesztése az adott területen. - Komplex, és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása. - Az absztrakt, logikus gondolkodás fejlesztése az adatbázisok kialakítása során, minőségbiztosítási eljárások kidolgozása, alkalmazása.

A képzés során megszerezhető képesítés

Alkalmazott térinformatikus

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Az alábbi képzési területeken szerzett legalább alapképzésben szerzett oklevél: - agrár képzési terület: agrár műszaki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki képzési ágak - bölcsészettudomány képzési terület: történelem képzési ág - informatika képzési ágak - nemzetvédelmi és katonai képzési terület - műszaki képzési terület: környezetmérnöki, építőmérnöki képzések - természettudományi képzési terület: föld- és földrajztudományi képzési ág

Tervezett képzési idő

3 szemeszter, 90 kredit

A képzés módszerei

A képzés során a hangsúlyt az elméleti felkészítésre helyezve, de a szükséges számú gyakorlati feladatokat is integrálva az alábbi problémák, feladatok megoldására lesz képes a végzett hallgató: - adatbázisok felépítése különböző szakterületeken - gyors, speciális tematikus adatgyűjtés - geometriai, geodéziai, vetülettani problémák megoldása - az adatfeldolgozás komplex módszereinek alkalmazására (távérzékelés, GIS) - minőségbiztosítási eljárások kidolgozására

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Speciális térinformatikai alapok: 6-14 kredit Adatgyűjtés különleges alapmódszerei: 8-14 kredit Korszerű adatgyűjtési módszerek: 12-26 kredit Szakirányú alkalmazások: 24-40 kredit Szakdolgozat: 10 kredit

Maximális csoportlétszám

5-15

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A résztvevők teljesítménye az egyes szemeszterek és tárgyak tekintetében az aláírások és gyakorlati jegyek megszerzésén, valamint vizsga jegyekkel kerül értékelésre. A képzés befejezését egy diplomamunka elkészítése, majd sikeres megvédése, illetve a záróvizsga sikeres abszolválása jelenti.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele a sikeres diplomamunka és záróvizsga megléte. Igény esetén igazolás adható ki az egyes modulok elvégzéséről.Ennek feltétele az adott modulban szereplő tanterv szerinti aláírások, gyakorlati jegyek, stb. megszerzése. Igény szerint a szervező igazolást állít ki a munkáltató felé az oktatási és vizsganapokról.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képzés szervezője biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

őszi szemeszter

Jelentkezés módja

BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Tel:463-1187 Dr. Winkler Gusztáv, Dr. Juhász Attila Tel:463-3085 E-mail: attjuhasz@epito.bme.hu atjuhasz@eik.bme.hu gwinkler@eik.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok