Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Informatikai rendszerek védelme MS környezetben

A képzés célcsoportja

Közép- vagy felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkezők.

A számítástechnikai eszközök rutinszerű és magabiztos, ugyanakkor biztonságos használatát igénylő munkakörökben dolgozók köre.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés alapvető célja egy egyenszilárdságú és átfogó biztonságtechnikai szemléletmód megalapozása és ezzel párhuzamosan egy biztos gyakorlati háttér kialakítása kifejezetten a számítástechnika és informatika tématerületre fókuszálva.

Felhasználói környezet biztonságának megőrzése: felhasználók menedzsmentje, programok biztonságos futtatása, vírusvédelem, adataink és fájljaink védelme, titkosítása.

Hálózati szolgáltatások biztonságos használata: fizikai eszközök, erőforrás-megosztás, WWW szolgáltatás - IIS, Internet Explorer és Netscape Navigator biztonsági beállításai, FTP szerver, FTP kliensek, Exchange szerver, levelező kliens biztonsági beállításai: Outlook és Netscape Mail, hálózati nyomtatás.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben való részvétel nincs iskolai végzettséghez kötve, azonban az eredményes részvételhez általános számítástechnikai gyakorlat szükséges MS környezetben.

Tervezett képzési idő

16 óra, négy nap, napi négy óra.

A képzés módszerei

Számítógépteremben zajló elméleti előadás és gyakorlati feladatmegoldás formájában.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. Modul: Felhasználói környezet biztonságának megőrzése
Időtartam: 3x90 perc

Elmélet:
Windows rendszerek grafikus felületének rövid áttekintése, felhasználó azonosítás módszerei, vírusok és detektálási algoritmusaik, tömörítések és algoritmusaik, titkosítások és algoritmusaik
Gyakorlat:
1.1. Felhasználó-management: Windows felhasználói jogosultságok.
1.2. Programok biztonságos futtatása: vírusok fogalma, vírusvédelem, víruskeresők használata, macro vírusok és levélvírusok.
1.3. Adataink, fájljaink védelme: Windows Explorer használata, fájlkezelés, könyvtármegosztás, jogosultságok helyes beállítása, biztonsági mentés, tömörítés jelszóval.
1.4. Titkosítás, digitális aláírás, chip-kártya alkalmazások.

2. Modul: Hálózati szolgáltatások biztonságos használata
Időtartam: 4x90 perc

Elmélet:
számítógép-hálózatok felépítésének áttekintése, működése, ISO –OSI modell, TCP/IP modell, fontosabb protokollok áttekintése, fizikai réteg eszközei, tűzfalak működése, Windows környezet erőforrás-megosztása, hálózati szolgáltatások protokolljainak áttekintése.
Gyakorlat:
2.1. Fizikai eszközök: Dial-Up és Ethernet, Routerek és Hub-ok.
2.2. Tűzfalak, személyi tűzfalak.
2.3. Erőforrás-megosztás.
2.4. WWW szolgáltatás - IIS, Internet Explorer és Netscape Navigator biztonsági beállításai.
2.5. FTP szolgáltatás, FTP kliensek, beállítások.
2.6. Levelezés (POP3 és IMAP, HTML levelező programok), forward, cc, bcc, attachment, Exchange szerver, levelező kliensek biztonsági beállításai: Outlook és Netscape Mail, Hálózati nyomtatás

3. Modul: Vizsga
Időtartam: 1x90 perc

A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag ellenőrzése. A vizsga megkezdésének feltétele az oktató írásbeli nyilatkozata arról, hogy a tanuló a képzés összóraszámán 80%-ban jelen volt és megfelelően teljesített.

Maximális csoportlétszám

A csoportlétszám minimuma 10 fő, maximuma 16 fő.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A vizsga megkezdésének feltétele az oktató írásbeli nyilatkozata arról, hogy a tanuló a képzés összóraszámán 80%-ban jelen volt és megfelelően teljesített. Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítási szintjét modulonként mérjük írásbeli és szóbeli ellenőrzéssel. A 60% átlagos szintet (írásbeli és szóbeli szintmérés átlaga) modulonként kell elérni.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők BMGE fejléces hivatalos tanfolyami tanúsítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: oktató, technikus, adminisztrátor.

Tárgyi feltételek: A továbbképzés helyszínének alapfelszereltsége: a képzésben résztvevők számának megfelelő méretű számítógép-laboratórium, tábla, projektor, vetítővászon.

Az informatikai alapfeltételek: 1db hálózatba kötött oktatói számítógép, résztvevőnként 1 db komplett, számítógép-hálózatba kapcsolt munkaállomás Windows Xp vagy Windows 2000 operációs rendszer, a megfelelő szerver és kliens programok (E-mail, WWW, FTP, víruskeresők, tömörítők), Internet hozzáférés.

Segédanyagok: Tanári segédlet: prezentáció az elméleti előadás és a gyakorlati foglalkozások támogatására.

Tanulói segédlet: prezentáció nyomtatott változata, amely a képzés során kézi jegyzettel kiegészíthető

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszéke biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-2699 463-2204 iranyit@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány