Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Jármű-méréstechnika

A képzés célcsoportja

Közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező technológusok, mérnökök.

Tervezett képzési idő

Heti 2 óra előadás

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A járművek méréses vizsgálatának célja. A mérést megelőző elméleti vizsgálatok, a várható mérési eredmény elvi behatárolása. A mérés hipotézist ellenőrző jellege. A mérendő objektum és a mérőrendszer kapcsolata. A mérő-átalakítóról levett mérési jel fogalma, fajtái. A mérési jelek jellemzői. Determinisztikus és sztochasztikus jelek, frekvencia-összetevők. Mérőberendezések: jelátalakítók, erősítők, regisztrálók. Jelrögzítés digitális úton, számítógépes jelfeldolgozás. A járművek hajtásrendszerével kapcsolatos mérések tervezése, előkészítése, vezetése. A járművek mozgásának biztonságával kapcsolatos vizsgálatok: mérés a közlekedési pályán, a járműkeréken, csapágyakon. Futáskényelmi vizsgálatok. Fékvizsgálatok: súrlódási viszonyok és mozgásviszonyok mérése. Járműszilárdsági vizsgálatok: statikus és dinamikus feszültségek mérése. Termikus és kalorikus vizsgálatok: hőfeszültségek, hőátadási viszonyok. Járműmérések speciális vizsgálóberendezéseken és próbapadokon. Vizsgálatok klimakamrában. Modellkísérletek, hasonlósági kritériumok. A műszaki diagnosztika meghatározása. A méréstől a diagnosztikáig. A járműdiagnosztikai vizsgálatok jellegzetes méréstechnikai és méréskiértékelési feladatai. Diagnosztikai szoftverek tervezése és realizálása. Diagnosztikai próbaállomások.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személyi és tárgyi feltételeket a képző biztosítja.

Előadók: Dr. Szabó András egyetemi docens és Dr. Benedek Teofil ny.egyetemi docens

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Vasúti Járművek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1619 463-4382 railveh@rave.vjt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány