Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Minőségirányítási rendszer és felügyelet a vizsgáló laboratóriumban

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam azokat a követelményeket tekintiát, amelyeket a vizsgáló laboratóriumoknak (kémiai és mikrobiológiai) a minőségirányítási rendszer kialakításához, az akkreditált státusz eléréséhez, illetve annak az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány előírásainak megfelelő működés fenntartásához teljesítenie kell.

A képzés során megszerezhető képesítés

2002-ben a Nemzeti Akkreditáló Testület ajánlásainak figyelembe vételével átdolgozott "Minőségirányítási rendszer és felügyelet a vizsgáló laboratóriumban" c. képzésünk megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványban előírt képzési követelményeknek, a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevelet a NAT belső auditori képesítésként fogadja el.

Tervezett képzési idő

A tanfolyam három, egymást követő napon kerül megszervezésre.

A képzés módszerei

A tanfolyam előadások és csoportfoglalkozások kombinációjára épül.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. alkalom

Irányítási követelmények
Az akkreditálás háttere és előnyei, a minőségirányítási rendszer áttekintése (ISO 9001:1994; ISO 9001:2001) (Zdolik János, C&C)
Irányítási és műszaki követelmények az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint — Áttekintés
Szervezet (Dr. Varga János, BME)
Dokumentumok és feljegyzések kezelése (Dr. Varga János)
Ajánlatok, szerződések átvizsgálása, alvállalkozás (Dr. Varga János)
Szolgáltatások és szállítások megrendelése (Dr. Varga János)
Panaszok, reklamációk és rendellenességek kezelése, helyesbítő és megelőző tevékenység (Dr. Varga János)
Belső audit, vezetőségi átvizsgálás — áttekintés (Dr. Varga János)

Műszaki követelmények
Személyzet (Dr. Baticz Orsolya)
Laboratórium elhelyezése, környezet és biztonság (Dr. Baticz Orsolya)

2. alkalom

Alkalmazott vizsgálati módszerek — általános követelmény (Dr. Tömösközi Sándor)
Módszerek érvényesítése (validálása) — elméleti áttekintés (Dr. Baticz Orsolya, BME)
Módszervalidálás — 1. és 2. gyakorlati példa (Dr. Baticz Orsolya, Dr. Bezúr László, BME)
Módszervalidálás — 3. gyakorlati példa (Bokros Gabriella, C&C)
Berendezések és kalibrálás (Dr. Tömösközi Sándor)
Berendezések és kalibrálás — csoportfoglalkozás (Dr. Tömösközi Sándor)
A mérések visszavezethetősége (Dr. Tömösközi Sándor)
Mintavétel, mintakezelés (Kuti Tünde, C&C)
Vizsgálati minta kezelése — Csoportfoglalkozás (Kuti Tünde)

3. alkalom

A vizsgálati eredmények minőségének biztosítása (Dr. Baticz Orsolya)
Az eredmények közlése (Dr. Tömösközi Sándor)
Vizsgálati eredmények közlése — csoportfoglalkozás (Dr. Tömösközi Sándor)
Audit — módszertan (Csomárné dr. Bognár Kerka, C&C)
Belső audit és vezetőségi átvizsgálások a vizsgáló laboratóriumban (Dr. Varga János)
Az akkreditálási eljárás folyamata (Dr. Varga János)
Horizontális audit — Csoportfoglalkozás (Dr. Tömösközi Sándor és Dr. Baticz Orsolya)

Maximális csoportlétszám

A tanfolyamon, annak eredményessége érdekében maximum 20 fő vehet részt (a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el).

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Ellenőrző teszt, sikeres vizsga esetén a résztvevők belső auditori képesítést szereznek, amelyet a NAT elfogad.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja. Megegyezés alapján a tanfolyam külső helyszínen történő lebonyolítása is megoldható.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Török Kitti, tanfolyami koordinátor 463-1478, 30/865-6576 463-3855 ktorok@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

82 000 Ft + ÁFA

Az összeg magába foglalja a a tanfolyam írásos anyagának 1 példányát, a napi ebédet és a büfészolgáltatást is. A részvételi díj kiegyenlítése a megküldött számla alapján, átutalással történik.

Képzéshez tartozó dokumentumok