Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Minőségmenedzsment (a Menedzser program szakiránya, ~i diplomával)

A képzés célcsoportja

Minôségmenedzsment szakirányunk a korszeru minôségbiztosítási rendszerek kialakításához és fenntartásához, valamint ezek folyamatos fejlesztéséhez szükséges szakmai alapokat kívánja megadni. Elsôsorban azoknak ajánljuk, akik kis- illetve nagyvállalatok minôségügyi szervezeteiben dolgoznak, hiszen szakirányunk elvégzése jelentôsen segítheti a minôségügyi rendszerek kiépítését, tanúsíttatását és hatékony muködtetését.

A képzés során megszerezhető képesítés

A sikeresen diplomázók a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Minőségmenedzser szakirányú diplomáját kapják.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A jelentkezés alapfeltétele egyetemi vagy fôiskolai végzettség. A felvételi kérelmek elbírálásánál a szakmai gyakorlat hosszát és az alapvégzettség szintjét vesszük figyelembe. Amennyiben a Jelentkezési lap alapján dönteni tudunk a felvételrôl, úgy döntésünkrôl és a beiratkozás további részleteirôl a jelentkezôt levélben értesítjük. Ha a kérelem elbírálásához további információkra van szükség, szintén levélben kérjük a jelentkezô személyes megjelenését.

Tervezett képzési idő

A képzés 3 féléves, az elôadások és a tananyagok magyar nyelvűek. A szorgalmi idôszakok szeptembertôl decemberig, valamint február közepétôl május közepéig tartanak. A szorgalmi idôszak hossza 13 hét, a tárgyak hallgatása heti egy nap elfoglaltságot jelent. Naponta rendszerint öt tárgyat oktatunk 90-90 percben. Minden tanórát a hét két napján is elôadunk: egyszer hétköznap és egyszer szombaton, így a hallgatók szabadon választhatnak a számukra legmegfelelôbb idôpontok között. Az oktatási napok, illetve órák látogatása a szemeszterek során szabadon változtatható. A képzési programban elôfordulnak ún. félszemeszteres tárgyak is, amikor az adott tárgyat csak a szemeszter elsô vagy második felében oktatjuk. Minden tárgy vizsgával, általában írásbeli vizsgával zárul. A vizsgaidôszak a szorgalmi idôszakokat követô négy hét.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. félév

Kvantitatív módszerek (30 óra)
Vállalkozásgazdaságtan alapjai (30 óra)
Minôségmenedzsment alapjai (30 óra)
Termelésmenedzsment alapjai (15 óra)
Logisztika alapjai (15 óra)
Szervezeti viselkedés (15 óra)
Üzleti jog (15 óra)

2. félév

Döntés (30 óra)
Marketing (30 óra)
Projektmenedzsment (15 óra)
Információmenedzsment (15 óra)
Gazdasági és megbízhatósági elemzések (30 óra)

3. félév:

Minôségmenedzsment módszerek (30 óra)
Kísérlettervezés (15 óra)
Technológiamenedzsment (30 óra)
Statisztikai folyamatszabályozás (15 óra)
Alkalmazott számítástechnika (15 óra)
Környezetmenedzsment (15 óra)
Projektfeladat

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Tantárgyi vizsgák és gyakorlati jegyek.

Az utolsó félévben a tanultak alapján választott téma önálló feldolgozását bemutató szakdolgozatot kell készíteni. A képzés diplomavédéssel és záróvizsgával zárul.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Üzleti Tudományok Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Ducsai Renáta, Rajki Melinda 463-1815, 463-1093, 20/966-2020 463-1740 iroda@mba.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Jelentkezés módja

A honlapon elérhető jelentkezési lap kitöltésével.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány