Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Műemlékvédelmi (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi végzettséggel rendelkező építészmérnökök, építőmérnökök, valamint egyetemi végzettséggel rendelkező régészek, művészettörténészek, restaurátorok, néprajzosok, múzeológusok és jogászok.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A nemzeti kultúra részét képező műemlékek kutatásával, a helyreállítás komplex folyamatával és hatósági felügyeletével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek fejlesztésével foglalkozó szakemberek szakirányú továbbképzése a műemlékvédelem szakmai színvonalának emelése. Régiónkban egyedülálló, magyar nyelvű, egyetemi színvonalú szervezett képzés a műemlékvédelmi szakképzettség megszerzésére.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, műemlékvédelmi szakon.
Műemlékvédelmi szakképesítésű .................................... (szakképzettség megjelöléssel).

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Múzeológia és segédtudományai, a történelem forrásai és segédtudományai, építési alapismeretek, az építéskivitelezés alapjai.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Magyar építészettörténet; műemlékvédelem elmélete és gyakorlata; történeti korok anyag- és szerkezettana-, tervezési módszerei; műemléki feltárások módszerei; konzerválási eljárások; műtárgytörténet és védelem; műemléki környezet; történeti kertek; történeti települések védelme és rekonstrukciója; néprajz.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, fejlesztésére, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építészmérnöki Kar

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Mezős Tamás, egyetemi tanár 463-2303   mezos@eszd.bme.hu
Pirák Mária, ügyintéző 463-4384 463-3520 epiteszd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány