Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Szerkezetépítő (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkező tervező, kivitelező vagy kutató mérnökök vehetnek részt. Műszaki egyetemi oklevéllel nem rendelkezők jelentkezők számára különbözeti vizsga (vizsgák) is előírható(k).

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az egyetemi végzettségű gyakorló (tervező, kivitelező vagy kutató) mérnökök továbbképzése, akik az acél- és vasbeton szerkezettervezés, gyártás, illetve építéskivitelezés, felülvizsgálat és az esetleges megerősítés feladatait euromérnöki követelmények színvonalán képesek teljesíteni.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, szerkezetépítő szakon.
Szerkezetépítő szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Jogi és gazdasági, informatika, valószínűség- és méretezés-elmélet, kommunikáció, szerkezettervezés.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Anyagtani és technológiai ismeretek, vasbeton, acél-, fa-, műanyag szerkezetek tervezése, gyártása-kivitelezése, felújítása és megerősítése, a szerkezetek állékonysága, statikája és dinamikája, alapozása, korrózióvédelme és tűzállósága.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, írásbeli és szóbeli vizsgák letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építőmérnöki Kar

Név Telefon Fax E-mail
Kollár Anikó, tanulmányi előadó 463-1251 463-3530 akollar@epito.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány