Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Színdinamikai - számítógépes grafikai és képzőművészeti szakmérnöki képzés (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben műszaki egyetemen vagy képző- és iparművészeti felsőfokú intézményben szerzett szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan szakemberek képzése, akik az ember, szín és épített környezet kölcsönös viszonyának megismerésével alkalmassá válnak arra, hogy önálló tervezőként vagy képzőművészeti, illetve iparművészeti főiskolát végzettek esetében együttműködve tervező építészekkel, az épített környezetet a színek értő alkalmazása révén emberibbé és esztétikusabbá tegyék, vagy más szakmájúak esetén, szakterületükön, a színek speciális szakértői legyenek. A színes környezet tervezés sajátos szakmai profilját a műszaki (építész) és művészeti (képzőművész) alapképzettséggel rendelkező szakemberek közös, interdiszciplináris jellegű tevékenysége határozza meg.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, színdinamikai szakon.
Színdinamikai szakértő.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Főiskolai vagy egyetemi végzettség

Tervezett képzési idő

4 félév

A képzés módszerei

csoportos, illetve egyéni képzés

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag

Színdinamika (színingertér, színérzettér, színrendszerek, színkeverés, színpreferencia, színasszociáció, élettani hatás, színharmónia törvények, színdinamikai környezetelmélet), formaelmélet (pont, vonal, felület, tér, formastruktúrák, térstruktúrák), vizuális kompozíció (szín, forma, sík és térkompozíciók elmélete), rajzolás és festés (látvány és valóság, ábrázoláselmélet, grafit, szén, aquarell, guache, tempera, collage).

Speciális szakismeretek

Színmérés, látáselmélet, színes építőanyagok, speciális építészettörténet, fénymilliő, ipari forma, ergonómia, számítógépes színmegjelenítés, ökológiai tervezés, építéskivitelezés speciális kérdései, építéstechnológiák, festékek, társművészetek, környezetesztétika, vizuális érzékcsalódások, szín és mozgás, szín és zene.

Művészeti gyakorlatok tárgyai: kerámia, tűzzománc, szitanyomás.

Színdinamika (elmélet-gyakorlat) — kb. 20 óra/félév

 • Szín és szín
 • Szín és ember
 • Szín és épített környezet összefüggései
 • Színrendszerek, színharmónia
 • Színpreferencia, színes környezettervezés

Kompozíció — kb. 30 óra/félév
Különböző művészeti műfajokkal és azok elméleti hátterével való ismerkedés.

Számítógépes grafika — 20 óra
Építészeti és grafikai programokkal való ismerkedés, gyakorlás és alkotás.

Kortárs képzőművészettörténet — 20 óra

Meghívott előadók speciális témákban 10 óra + 30 fő

Maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám nincs, minimum 15 fő jelentkezése szükséges a képzés indításához.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

 • Gyakorlati jegy: a félév folyamán elkészített munkák értékelése
 • Az elméleti tananyag számonkérése: vizsga/szigorlat, kollokvium/

Mindkettőben a hallgató egész félévi aktivitása is tükröződik.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében rajzban, festett formában és írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka elvégzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

 • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
 • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

 • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
 • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Rajzi és Formaismereti Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tari Gábor, egyetemi docens 06302279659   gabortari@yahoo.com

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

2013 február 15., jelentkezési határidő: 2013 február 1.

Jelentkezés módja

Telefonon és emailben a képzés vezetőjénél, Dr. Tari Gábor egyetemi docensnél a fenti elérhetőségeken.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány