Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Távoktatási tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata

A képzés célcsoportja

Önálló tanulásban motivált, általános és középiskolai tanárok, szakoktatók, a felsőoktatásban, szakképzésben és felnőttoktatásban részt vevő tanárok, oktatásiprogram-fejlesztők, akik

  • jelenleg is foglalkoznak távoktatási, egyéni tanulási tananyagtervezéssel, tananyagfejlesztéssel;
  • a távoktatási képzések iránti robbanásszerűen növekvő igények kielégítésében távoktatási rendszer- és kurzustervezőként vagy tananyagíróként — akár kiegészítő foglalkozásban — a közeljövőben részt kívánnak venni;
  • a hagyományos oktatás keretei között szeretnének alkalmazni korszerű oktatási-informatikai rendszereket.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja hogy megismertesse a képzésben résztvevőket

  • a távoktatás, nyitott képzés alapfogalmaival,
  • a nyitott képzések fejlesztésének módszertanával,

valamint:

  • támogatott feltételek mellett lehetőséget adni egy választott távoktatási, nyitott képzési tananyag fejlesztésének megkezdésére.

 

A kurzus sikeres elvégzése után a résztvevő rendelkezni fog mindazokkal a készségekkel és képességekkel, melyek a távoktatásban a tananyagfejlesztéshez szükségesek. Kialakítja saját véleményét a különböző távoktatási tananyagok alkalmazhatóságáról, képes lesz arra, hogy megfelelő tervet dolgozzon ki a fejlesztésre, és hogy kiválassza a céljainak leginkább megfelelő munkamódszert. Ennek érdekében saját maga is kifejleszt egy mintafejezetet, hogy a gyakorlatban is kipróbálja a fejlesztési munkát.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben való részvétel nincs iskolai végzettséghez kötve, azonban az eredményes részvételhez számítógéphez való rendszeres hozzáférés, fájlmozgatási és szövegszerkesztési alapismeretek szükségesek. Az ismeretek megléte önkéntes szintfelméréssel ellenőrizhető, hiányosságok esetén rövid szintre-hozó kurzuson vehetnek részt a jelentkezők. Egész évben, bármikor egyénileg elkezdhető képzés.

A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus-továbbképzés keretében is választható, akkreditált távoktatási tanfolyam . Ebben az esetben a képzésben való részvétel főiskolai vagy egyetemi tanári diplomához van kötve.

Tervezett képzési idő

120 óra, mely a pedagógus-továbbképzés keretében 60 hagyományos tanórának felel meg, a hét öt napján másfél órányi önálló munkát feltételezve hozzávetőleg 16 hét.

A képzés módszerei

Egyéni távoktatási tanfolyam fejlesztési munkával és tutori támogatással.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés tartalma: A távoktatás kialakulása, jelene és jövője; a távoktatás rendszermodellje; résztvevők a tanítási-tanulási folyamatban; távoktató képzések tervezésének állomásai; távoktató képzések kivitelezésének állomásai; távoktatási képzések finanszírozása, értékelése.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Beküldendő feladatok, valamint a tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzés eredményes elvégzéséről szóló tanúsítvány az írásbeli vizsgán kapott pontszámok összesítése alapján kerül kiállításra.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az írásbeli vizsga megkezdésének feltétele a képzés során kötelezően beküldendő írásbeli feladatok teljesítése.

A vizsgát sikeresen teljesítők tanúsítványt kapnak. Vizsga hiányában de értékelhető tanulmányi teljesítés esetén, a résztvevők látogatási igazolást kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

Név Telefon Fax E-mail
Fehér Krisztina 463-3866, 20-388-5461 463-2561 feher@edu-inno.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

Egész évben bármikor egyénileg elkezdhető a képzés.

Ára

60.000 Ft (ÁFA mentes)

A képzés díja magában foglalja a tanulócsomag költségét, a tanulócsomag küldésének postai költségét, a tutori támogatás biztosítását a tanfolyamkezdéstől számított 16 hétig valamint a vizsgadíjat.

Jelentkezés módja

Jelentkezni az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ honlapjáról letölthető, vagy a Központ által postai úton vagy faxon megküldött jelentkezési lap beküldésével (fénymásolt példányt is elfogad a Központ) lehet.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány