Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Távoktatási tutorok képzése

A képzés célcsoportja

A képzést ajánljuk azoknak az önálló tanulásban motivált, általános és középiskolai tanároknak, szakoktatóknak, a felsőoktatásban, szakképzésben és felnőttoktatásban részt vevő tanároknak, vállalati, intézményi tréningek lebonyolításában közreműködő trénereknek, instruktoroknak, akik a távoktatási képzések iránti növekvő igények kielégítésében tutorként kívánnak részt venni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A kurzus sikeres elvégzése után a résztvevő rendelkezni fog mindazokkal a készségekkel és képességekkel, melyek a távoktatásban a tanulástámogatási rendszer kialakításához, tanulókkal való rendszeres és támogató jellegű kapcsolattartáshoz, az egyéni problémák felismeréséhez szükségesek. Képes lesz arra, hogy a tanulók egyéni tanulási körülményeibe beleélje magát és így segítséget nyújthasson azok javításában, a tanulási szokások felismerésében, tudatosításában, a jobb egyéni tanulási módszerek kialakításában. Ennek érdekében meg kell ismernie a távoktatás korszerű eszköztárát és annak használatát is.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben való részvétel nincs iskolai végzettséghez kötve. Egész évben, 10-15 fő jelentkezésekor indul a képzés csoportos formában.

Tervezett képzési idő

48 óra, az egyéni tanulási ritmus figyelembevételével hozzávetőleg 8 hét.

A képzés módszerei

Egyéni távoktatási tanfolyam, tutori támogatással.

A képzés magában foglal egy csoportos konzultációt is, amely egész napos elfoglaltságot jelent.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés tartalma

 • A távoktatás rendszermodellje
 • A tanulás támogatási rendszere Résztvevők a tanítási-tanulási folyamatban
 • A tutor feladatai a képzés előkészítésében és lebonyolításában: igényfelmérés, kapcsolattartás, motiválás, értékelés, nyilvántartás, konzultációk, vizsgáztatás.

Maximális csoportlétszám

20 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Beküldendő feladatok, valamint a képzés végén beküldendő zárófeladat és a képzést lezáró szóbeli vizsga.

A vizsga eredménye, mely egyben a tanúsítvány minősítése is, a zárófeladatra és a szóbeli vizsgán kapott értékelések összesítése alapján kerül meghatározásra.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a kötelező írásbeli feladatok teljesítése;
 • a zárófeladat elkészítése.

A vizsgát sikeresen teljesítők tanúsítványt kapnak. Vizsga hiányában de értékelhető tanulmányi teljesítés esetén, a résztvevők látogatási igazolást kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Tárgyi feltételek a résztvevők számára::

 • egyéni tanulásra alkalmas nyomtatott tananyagok;
 • számítógépes lemezmelléklet (CD-ROM);
 • fogalomtár.

Az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

Név Telefon Fax E-mail
Fehér Krisztina 463-3866, 20-388-5461 463-2561 feher@edu-inno.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A tanfolyam csak kellő számú jelentkezővel indul!

Ára

48.000 Ft (40.000 Ft + ÁFA)

A képzés díja magában foglalja a tanulócsomag költségét, a tanulócsomag küldésének postai költségét, a tutori támogatás biztosítását a képzés ideje alatt valamint a vizsgadíjat.

Jelentkezés módja

Jelentkezni az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ honlapjáról letölthető, vagy a Központ által postai úton vagy faxon megküldött jelentkezési lap beküldésével (fénymásolt példányt is elfogad a Központ) lehet.

A jelentkezés a tanfolyam indításáig folyamatos.

 

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány