Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Termékfelelősségi kockázat és biztosítás

A képzés célcsoportja

Minőségügyben, termékgyártásban, javítóiparban dolgozók.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Felsőfokú végzettség és minőségügyi alapképzettség.

Tervezett képzési idő

20 óra

A képzés módszerei

Előadás alapján egyéni felkészülés.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Termékfelelősség a minőségügyi jog keretében. Termékfelelősség fogalma. A termékfelelősség alanyai. A gyártó mentesülése a felelősség alól. A gyártó felelőssége. Igény érvényesítés. Termékfelelősség-termékbiztonság. Belső vállalati igények megfogalmazása, piaci viszonyok. Emberek és kockázat. Veszélyelemzési eljárások. Kockázatértékelési módszerek. Veszély és kockázat termékhasználat közben. Minőség létrehozásának módszerei a Termékfelelősségi kockázat szemszögéből nézve. Vevő igénye és kockázata. Tervezés, Technologizálás, Gyártástervezés. Beszállított idegen árú átvevése. Termékek nyomonkövetése a gyártás és használat során. Meghibásodás, kár, hibaelemzés. Gazdasági érdek és kockázat. Termék felelősségbiztosítás. Jogharmonizáció hatása a fogyasztóvédelemre.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az előadásokon leadott anyag alapján a sikeres vizsga letétele.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Járműgyártás és -javítás Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1694 463-3467 takacs@kgtt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány