Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Kromatográfia (alap- és mesterszintű szakirányú továbbképzési szak)

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az előadásokon a gáz- és folyadékkromatográfia elméleti alapjaival és módszereivel olyan mélységig foglalkoznak, amely magasszintű szakképzettséget biztosít, s megteremti annak a lehetőségét, hogy a végzettek megfelelhessenek azoknak a szakmai kihívásoknak, amelyeket az állandóan fejlődő szakterület a gyógyszeripari, környezetvédelmi, szénhidrogénipari, vegyipari stb. analitikai problémák megoldása támaszt az analitikussal szemben. A gyakorlatokon a legkorszerűbb kromatográfiás mérőműszerekkel ismerkedhetnek meg.

A képzés során megszerezhető képesítés

A mérnöki alapvégzettségű hallgatók okleveles kormatográfiai szakmérnöki diplomát kapnak.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben vegyészmérnök, vegyész, kémia szakos tanár és gyógyszerés diplomával rendelkezők vehetnek részt. A tantárgyak a Ph.D. képzés akkreditált tárgyai, így a doktorandusz hallgatók is hallgathatják a számukra érdekes szaktantárgyakat.

Tervezett képzési idő

Az oktatási program 4 féléves, elméleti és gyakorlati képzést foglal magába. Egy képzési félév 12 hetes, hetenként egy alkalommal 7-8 órás elfoglaltsággal jár. A félév végén egy hetes kumulált laboratóriumi gyakorlati oktatásra kerül sor.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

 • Fizikai kémia
 • Matematika (statisztika)
 • Mintaelőkészítés
 • Analitikai kémiai rendszerek (kapcsolt módszerek, pl. GC-MS, LC-MS, stb.)
 • A kromatográfia elméleti alpjai
 • Alkalmazott számítástechnika
 • Műszer- és méréstechnika
 • Rétegkromatográfia
 • Speciális kromatográfiás módszerek
 • A mérések minőségbiztosítása
 • Gázkromatográfia I., II., III. (elmélet, kapilláris GC, analitikai alkalmazások
 • Folyadék kromatográfia I., II., III., IV. (elmélet, gyakorlati alkalmazások)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Félévente 4 tárgyból vizsgát kell tenni. A képzés diplomamunka védésével és záróvizsga letételével fejeződik be.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Eredményes záróvizsga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Balla József 463-1375 463-3953 balla@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

2013. szeptember 13.

Jelentkezés módja

Jelentkezési lap és információ a kapcsolattartó személytől kérhető.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány