Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Idegen nyelvi vizsgafelkészítő tanártovábbképzés - angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből

A képzés célcsoportja

A közép- és a felsőoktatásban, valamint a felnőttképzéssel foglalkozó egyéb intézményeknél tanító nyelvszakos tanárok.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A vizsgafelkészítő tréning elvégzése után a továbbképzésben résztvevő nyelvtanár képes legyen saját nyelvtanulóit a Közös Európai Referenciakeret szintmeghatározásának megfelelő nyelvvizsgákra felkészíteni, a felkészítéshez standard mérést szolgáló feladattípusokat összeállítani.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi vagy főiskolai nyelvszakos diploma.

Tervezett képzési idő

30 óra

A képzés módszerei

Előadás, workshop, hospitálás, próbavizsgáztatás.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

 1. Standardizált nyelvvizsgák fő ismérvei
 2. Beszédkészség mérése az adott idegen nyelven
 3. Hallott idegen nyelvű szöveg értése
 4. Íráskészség mérése az adott idegen nyelven
 5. Idegen nyelvű olvasott szöveg értése
 6. Nyelvek közötti közvetítői készség

Célja: A tréninget elvégző nyelvszakos tanár képes legyen a tréningen megszerzett kompetencia gyakorlatban való alkalmazására.

Maximális csoportlétszám

20 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

 • a képzés elméleti részét ellenőrző teszt
 • szóbeli nyelvvizsgáztatás
 • vizsgadolgozatok javítása

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzésben való 100% részvétel, melyek egyes részeinek hiánya a szervező intézmény által meghatározott feltételek mellett pótolható.

Valamennyi értékelő feladaton 70% megfelelés.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személyi és tárgyi feltételeket a BME Nyelvi intézet biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Idegennyelvi Központ

Név Telefon Fax E-mail
Ügyfélszolgálat 463-3193   info@nyi.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány