Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Idegen nyelvi vizsgáztatói tanártovábbképzés - angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből

A képzés célcsoportja

A közép- és a felsőoktatásban, valamint a felnőttképzéssel foglalkozó egyéb intézményeknél tanító nyelvszakos tanárok.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A vizsgáztatói tréning elvégzése után a résztvevő képes legyen szóbeli vizsgát tartani, azt standardizált módon értékelni, valamint írásbeli vizsgadolgozatokat illetve nyelvi produktumokat (írásban és szóban) az előírásnak megfelelően javítani és értékelni.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi vagy főiskolai nyelvszakos diploma.

Tervezett képzési idő

30 óra

A képzés módszerei

Előadás, workshop, hospitálás, próbavizsgáztatás.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

  1. Szóbeli nyelvvizsgáztatás és értékelése
  2. Szóbeli nyelvvizsgán való hospitálás
  3. Szóbeli próba nyelvvizsgáztatás
  4. Írásbeli nyelvvizsgaproduktum értékelése – próbajavítás

Célja: A tréninget elvégző nyelvszakos tanár képes legyen a tréningen megszerzett kompetencia gyakorlatban való alkalmazására.

Maximális csoportlétszám

20 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

  • a képzés elméleti részét ellenőrző teszt
  • szóbeli nyelvvizsgáztatás
  • vizsgadolgozatok javítása

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzésben való 100% részvétel, melyek egyes részeinek hiánya a szervező intézmény által meghatározott feltételek mellett pótolható.

Valamennyi értékelő feladaton 70% megfelelés.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személyi és tárgyi feltételeket a BME Nyelvi intézet biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Idegennyelvi Központ

Név Telefon Fax E-mail
Ügyfélszolgálat 463-3193   info@nyi.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány