Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Magastetők, tetőtér-beépítések

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés résztvevői az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A kurzus elvégzése után a szakemberek rendelkezni fognak mindazon ismeretekkel, amelyek a magastetők karbantartásakor, javításakor, illetve a meglévő magastetők beépítésekor, új építésű hasznosított tetőterek szerkezeteinek kialakításakor szükségesek, különös tekintettel a korszerű fedélszékek, az új tetőfedőanyagok, és a hasznosított tetőterek szerkezeti megoldásaira, valamint a szakipari részletekre.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, két alkalommal kiegészítve csoportmunkával, illetve projektmódszerrel.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Tetőket érő hatások, tetőkkel szemben támasztott követelmények, épületfizikai szempontok a tervezéskor
Cél: megismerni az új épületfizikai kutatások eredményeit
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Tetőfajták, tetőformák. Fedélszerkezetek történeti áttekintése, megépült különleges konstrukciók bemutatása
Cél: felismerni hagyományos és az új és különleges konstrukciók közötti különbségeket
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Hagyományos egyszerű fa fedélszékek, mérnöki fa fedélszékek, koszerű fedélszékek statikája
Cél: megérteni a korszerű fedélszékek működési elveit
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Kis-, és középelemes fedések tervezési irányelvei, kivitelezési szabályai
Cél: elsajátítani a tervezési és kivitelezési szabályokat
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Nagyelemes és fémlemez fedések tervezési irányelvei, kivitelezési szabályai
Cél: elsajátítani a tervezési és kivitelezési szabályokat
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Új tetőfedőanyagok bemutatása, alkalmazási területei, a fedési módok részletei
Cél: megtanulni a különböző anyagokat egy rendszer részeként kezelni, fedési alapelveket elsajátítani
Időtartam: 2 óra
Módszer: csoportmunka

Harmadik alkalom

Téma: Beépített tetőkkel szemben támasztott követelmények, komfortérzet a tetőtérben
Cél: megismerni a mai kor támasztotta igényeket
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Tetőtérbeépítések lehetséges változatai, konstrukciós különbségek (koporsófödém, tetőpalló,stb.)
Cél: elsajátítani a legújabb építési technológiák elméleti ismereteit
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Szakipari részletek, csomóponti tervek, rétegrendek a hasznosított tetőtereknél. Új termékek bemutatása (Hő-, hang- vízszigetelő, párazáró, -fékező, és burkoló anyagok)
Cél: megtervezni az új szerkezetekből kialakított tetőtérek szakipari részleteit.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + projektmunka

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A projektmunkán, és a beszámolón részt kell venni. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány