Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Nedvességvédelem I.

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A szakipari, vízszigeteléssel összefüggő munkákhoz kapcsolódóan az épület minőségét befolyásoló műszaki tényezők ismertetése után a helyes tervezési és kivitelezési megoldások bemutatására kerül sor. A résztvevők a tipikus hibákat is megismerik megépült példák bemutatásával, elemzésével.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam során előadásra és közös feladatmegoldásra kerül sor.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Talajjal érintkező épületrészek szigetelése. Alapfogalmak, elvek, követelmények.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A szigetelés anyagai és módszerei. Vonalvezetés, a szigetelést fogadó és védő szerkezetek.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Szigetelési technológiák. Aktív nedvességvédelem.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Használati és üzemi víz elleni szigetelések. Vízgyűjtés, vízelvezetés. Aljzat és védőrétegek, rétegfelépítés padlón és falon.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Vízhatlan, fokozottan vízzáró és vízzáró szigetelések, anyag és technológia. Kritkikus részletek.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Csapadékszigetelések. Hatások. Vízelvezetés. Rétegfelépítés: fő funkcionális és kiegészítő rétegek. A szigetelés aljzata, beépítése, szélszívás elleni védelme.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: Szigetelőanyagok, szigetelési technológiák. Szerkezeti részletek. Terasztetők. Zöldtetők.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Megépült példák elemzése I.
Időtartam: 2 óra
Módszer: közös elemzés

Téma: Megépült példák elemzése II.
Időtartam: 2 óra
Módszer: közös elemzés

Maximális csoportlétszám

16 fő (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A projektmunkán, és a beszámolón részt kell venni. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány