Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Védelem egészségkárosító hatások ellen

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A kurzuson az épületfizikai ismereteken túlmenő ismeretanyag összefoglalása, majd a korszerűnek nevezett, olykor mégis egészségkárosító hatással bíró megoldások kerülnek bemutatásra. A kurzus után a szakemberek az alternatív anyagok és megoldások betervezésére, alkalmazására is képesek lesznek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Építőanyagok és hatásuk az egészségre I.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Építőanyagok és hatásuk az egészségre II.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A beteg épület tünetegyüttes (Sick Building Syndrome)
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Tradicionális anyagok használatának újraélesztése
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Új különleges építőanyagok alkalmazása, speciális anyagok és szerkezetek
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Egészséges burkolati anyagok és felületkezelések
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: A természetes megvilágítás javításának lehetőségei
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A természetes hűtés eszközei, nyári kedvező légállapot az épületen belül
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Az épület környezete, a növényzet és vízfelület alkalmazása az épített környezetben a komfortérzet javítása érdekében
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Maximális csoportlétszám

16 fő (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A projektmunkán, és a beszámolón részt kell venni. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány