Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Csarnokszerkezetek

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés résztvevői az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A kurzus során a szakemberek a csarnokszerkezetek építésének korszerű technológiáit, új anyagait ismerik meg. Megépült, a XXI. század építészetének megfelelő épületeket, szerkezeteket tanulmányoznak.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, három alkalommal kiegészítve „konferenciával, vitakörrel”.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Csarnokszerkezetek alapelvei, a szerkezetválasztás szempontjai
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Csarnokszerkezetek anyagválasztásának logikája
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Megépült létesítmények bemutatása, elemző vizsgálata
Időtartam: 2 óra
Módszer: konferencia, vita

Második alkalom

Téma: Csarnokszerkezetek felületképzése, homlokzatok szerkezeti megoldásai
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Tetőhéjazatok anyaga, rendszere
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Megépült létesítmények bemutatása, elemző vizsgálata
Időtartam: 2 óra
Módszer: konferencia, vita

Harmadik alkalom

Téma: Csarnokszerkezetek speciális problémái, csatlakozási hézagok, dilatációk
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Nagy homlokzati elemek rögzítése
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Megépült létesítmények bemutatása, elemző vizsgálata
Időtartam: 2 óra
Módszer: konferencia, vita

Maximális csoportlétszám

16 fő (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány