Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Fémlemezszerkezetek, szerelt homlokzatok

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és akik további tevékenységük sikeres elvégzése érdekében az újabban kifejlesztett burkolatokkal, vakolatokkal kapcsolatos ismereteiket bővíteni kívánják.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A tanfolyam során a szakemberek megismerik az iparosított építésmód homlokzatképző szerkezeteit, azok tervezési irányelveit, és a helyes szerkezetválasztáshoz szükséges döntési elveket.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, de minden alkalommal konkrét esetek bemutatásával, tanulmányozásával.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: A homlokzatokat érő hatások, homlokzatokkal szemben támasztott követelmények, épületfizikai szempontok, hagyományos homlokzati rendszerek és a szerelt jellegű homlokzatok összehasonlítása, ajánlott irodalom ismertetése
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Az iparosított építési módozatok homlokzati struktúrája, szerkezeti hierarchiája, megépült példákon keresztül történő bemutatása, funkció-szerkezet-forma-homlokzat, síkkoordináció a homlokzatképzésben
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A homlokzatképzésben elképzelhető fém anyagok, azok sajátosságai, fizikai paraméterek, megmunkálhatóság, a felhasználásból adódó sajátosságok, felületképzések, bevonatok, színek, tűzvédelmi kérdések
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Homlokzatképzés fémszerkezetekből, kész rendszerek, egyedi kialakítások ismertetése, speciális megoldások (görbült felületek)
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A homlokzat mögötti szerkezetek: légrés jelentősége, hőszigetelés, párazárás, belső felületképzések és ezek kapcsolatrendszere, teherhordó hátszerkezetek
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Szakipari részletek, csomópontok, rétegrendek, speciális anyagok, megépült példákon keresztüli bemutatása
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: Részletek bemutatása, homlokzat és tetők csatlakozásai, a homlokzatképzés, egyéb szerkezetekhez való csatlakozás, lábazat kialakítása
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Tervezési, kivitelezési, épületüzemeltetési, karbantartási megfontolások a fémlemez szerkezetű homlokzatképzés kialakítása során
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Konkrét megvalósult példák a hazai és a nemzetközi gyakorlatban, példák bemutatása elemzéssel. Összefoglalás.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Maximális csoportlétszám

16 fő (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány