Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Üveg épületszerkezetek

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és akik az üvegszerkezetek körében alaposabb ismereteket kívánnak szerezni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A tanfolyam során a szakemberek megismerik a legújabb pontmegfogású üvegszerkezeteket, a kéthéjú homlokzatokat, az üvegezett rácsos héjakat, az üvegezett terek létesítésének elveit.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, az utolsó foglalkozáson esettanulmányok ismertetésével.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Az üveg és az üvegezett nyílászárók története
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Transzlucens szerkezetek, transzparens hőszigetelések
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Intelligens üvegek, fotovoltaikus elemek és rendszerek
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Energia-központú nyílászáró-fejlesztés
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Üvegfalak, függönyfalak. Árnyékolás
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Pontmegfogású üvegszerkezetek. Kéthéjú homlokzatok
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: Üvegtetők fejlődéstörténete. Üvegezett rácshéjak és rúdhálózatok
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Üvegezett terek épületfizikája. Télikertek és átriumok
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Új budapesti üvegszerkezetek
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője az utolsó alkalommal szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány