Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Mérnöki szakipari szerkezetek

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzésen az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői vesznek részt. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A mérnöki jellegű, különleges, nagy szakértelmet kívánó szerkezetek, műtárgyak szakipari munkáinak elméleti és gyakorlati problémáiról, aktualitásairól, szakmai újdonságairól, műszaki lehetőségeiről és jogszabályi hátteréről szóló részletes, példákkal illusztrált ismereteket ad a tanfolyam. Elvégzése után a szakemberek rendelkezni fognak mindazon ismeretekkel, amelyek a karbantartáskor, javításkor, illetve új szerkezetek kialakításakor szükségesek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, minden témakörben esettanulmányok ismertetésével.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Hidak és hídjellegű szerkezetek (pl. felüljárók) burkolata, szigetelése, részletképzései. Jármű terhelésű tetők, parkolótetők szigetelése, anyagai, szakipari részletképzései
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Alagutak, mélyvezetésű metrók, kéregvasutak, aluljárók vízszigetelése, burkolata, részletképzései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Közúti hangszigetelő falak, hangvetők, támfalak, szivárgók szerkezetei, vízelvezetése, részletképzései
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Résfalak, vízzáró betonszerkezetek, mélyépítési vasbeton szerkezetek, mélyalapozások szakipari részletei, vízszigetelés, munkahézagok, tömítések, csőátvezetések
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Mérnöki szerkezetek dilatáció-képzése. Különleges hatásoknak ellenálló padló- és térburkolatok
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Veszélyes hulladék tárolók és lerakóhelyek szakipari szerkezetei, anyagai, szigetelése, környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdései. Víztározók, mesterséges tavak, nyíltvizű csatornák szakipari részletei, kialakítása, szigetelés
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: Különleges nyílászáró szerkezetek anyagai, kialakítása, részletképzései (pl.: tűzálló, gáztömör, víznyomásálló, sugárzáselnyelő, betörésbiztos, ütésálló, golyóálló, stb…)
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Nagyfesztávolságú könnyűszerkezetes lapos és kishajlású tetők, görbült vasbeton és acél héjszerkezetek szigetelése
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Nagyfesztávolságú, görbült felületű üvegtetők és üveghelyettesítő szerkezetek kialakítása, részletképzései (pl.: kupolák, lelátó fedések, passzázs fedések, stb..)
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője az utolsó alkalommal szóbeli beszámolón győződik meg a részt vevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány