Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Épületszerkezetek rekonstrukciója

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik végzettségüket 8-10 évvel ezelőtt szerezték, és a tudományos kutatások nyomán kifejlesztett újabb technológiákat, valamint építőanyagokat, azok alkalmazási területeit, használatát kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzésen az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői vesznek részt. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.
A tanfolyam célja a felújításban dolgozó mérnökök (tervezők, kivitelezők, beruházók) számára a hagyományos, falazott szerkezetű, valamint a blokkos és házgyári panelszerkezetű épületek diagnosztikai és rekonstrukciós problémáiról, aktualitásairól, szakmai újdonságairól, műszaki lehetőségeiről szóló részletes, példákkal illusztrált ismeretek átadása.
A tanfolyam elvégzése után a szakemberek rendelkezni fognak mindazon ismeretekkel, amelyek a karbantartáskor, javításkor az említett szerkezetek körében szükségesek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, minden témakörben esettanulmányok ismertetésével.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Rekonstrukciós alapfogalmak. A nedvesség megjelenésének fajtái, és hatásuk az épületszerkezetek és szakipari szerkezetek meghibásodására. Az elmúlt 200 év építészet-, filozófia-, gazdaság-, és technikatörténeti áttekintése, elemzése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Magastetők héjazatának rekonstrukciója. Fémlemez kiegészítő szerkezetek rekonstrukciója. Ácsszerkezetek és fafödémek hibái, vizsgálata, rekonstrukciós tervezése, átalakítások, megerősítések. Faanyagvédelem.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Tetőtér beépítések hibái, diagnosztikai vizsgálata, rekonstrukciós tervezése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Lapostetők diagnosztikája és rekonstrukciója. Bitumenes, műanyag, szórt és kent csapadékvíz elleni szigetelések hibái és felújítása. Fémlemez fedések rekonstrukciója.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Födémszerkezetek meghibásodása, felújítása, megerősítése. Padló- és falburkolatok, felületképzések rekonstrukciója.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Teherviselő falszerkezetek diagnosztikája. Utólagos hőszigetelés. Repedésképek elemzése. Homlokzati nyílászárók felújítása. Hővédelem, légzárás, zajcsökkentés.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: Salakbeton blokkos és paneles épületek diagnosztikája és rekonstrukciója.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Pince- és lábazati falak nedvesedése, utólagos szigetelési eljárások
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Üvegfalak és üvegtetők rekonstrukciója. Gyakorlati felújítási példák elemzése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője az utolsó alkalommal szóbeli beszámolón győződik meg a részt vevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány