Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Komplex szakipari I.

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik most napjaink műszaki életének égető problémáiról és fontos szerkezeteiről kapnak átfogó képet. A képzésben résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tűz- és korrózióvédelem legfrissebb hazai és EU konform módszerei, technikái mellett a könnyűszerkezetes építés, a szerelt ház építés, valamint a mélyépítési és környezetvédelmi mérnöki tevékenységekkel kapcsolatos szakipari munkák elméleti és gyakorlati problémáiról, aktualitásairól ad részletes, gyakorlati példákkal alátámasztott ismereteket a tanfolyam, melynek elvégzése után a szakemberek képesek lesznek a legújabb szerkezeti, technológiai ismeretek birtokában az ilyen jellegű műszaki problémákat helyesen megoldani.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam a frontális oktatásra épül, de minden alkalommal kiegészül csoportmunkával, amelynek keretén belül konkrét eseteket dolgoznak fel, vagy részletterveket készítenek a résztvevők.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: A tűzvédelem jogszabályi háttere Magyarországon és az EU-ban. A megfelelőség igazolásának módja. Fejlődési irányok. Korróziv hatások. A környezet agresszivitásának megítélése. Elektrokorrózió, fémszerkezetek korróziója, betonkorrózió.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Faanyagok biológiai károsítói. Gomba- és rovar elleni védelem módszerei. Környezeti hatások. Faanyagvédelmi vizsgálatok. Faanyagok tűzvédelmének lehetőségei (telítés, tűzvédő festés, túlméretezés). Acélszerkezetek tűzvédelmének lehetőségei.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Betonszerkezetek tűzállósági, tűzvédelmi kérdései. Beépített tetőterek tűzvédelmi kérdései. Tűzesetek hatása a beépített szerkezetekre – gyakorlati példák
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Második alkalom

Téma: Könnyűszerkezetes épületek teherviselő és szakipari szerkezeteinek fejlődése. A könnyűszerkezetes építés épületfizikai sajátosságai. Egyhéjú és kéthéjú tetők kialakításának problémái.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Könnyű fém csarnoktetők szerkezeti típusai, rétegfelépítése. Korcolt és léces fémlemez fedések hagyományos és korszerű kialakításának eltérései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Szerelt fémlemez homlokzatburkolatok kialakításának elve és kiviteli részletei. Az átszellőztetett homlokzatok problémája. Könnyű acélvázas lakóépületek kialakítása, értékelése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Harmadik alkalom

Téma: Résfalak, vízzáró betonszerkezetek, mélyépítési vasbeton szerkezetek, mélyalapozások szakipari részletei, vízszigetelés, munkahézagok, tömítések, csőátvezetések.. Mérnöki szerkezetek dilatáció-képzése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Veszélyes hulladék tárolók, és hulladék lerakóhelyek szakipari szerkezetei, anyagai, szigetelése, környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Jármű terhelésű tetők, parkolótetők szigetelése, burkolata, szakipari szerkezetei. Nagyfesztávolságú, görbült felületű, illetve vízzel elárasztott üvegtetők és üveghelyettesítő szerkezetek kialakítása, részletképzései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője értékeli a csoportban végzett munkát, majd szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteiről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány