Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Komplex szakipari II.

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik 8-10 évvel ezelőtt, vagy még korábban fejezték be tanulmányaikat. A képzésben résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik bővítése.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A nedvesség károsító hatásával, a pince és lábazati falak, a lapostetők és magastetők kialakításával és víz elleni védelmével kapcsolatos szakipari munkák elméleti és gyakorlati problémáiról, aktualitásairól ad részletes, példákkal illusztrált ismereteket a tanfolyam, amelynek elvégzése után a szakemberek a korszerűbb ismeretek birtokában gazdaságosabb és műszakilag helyes szerkezetek kialakítására lesznek képesek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén (kivitelezés, beruházás, tervezés, hatóság) tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 18 óra. Három alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam a frontális oktatásra épül, két alkalommal a résztvevők kiselőadásaival kiegészítve, amelyet vita követhet. Az utolsó alkalommal csoportmunka keretében tervezési feladatot végeznek a résztvevők.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: A nedvesség megjelenésének fajtái, és hatásuk az épületszerkezetek és szakipari szerkezetek meghibásodására. A szerkezetek várható élettartamának elemzése a rekonstrukciós tapasztalatok alapján.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Falazatok épületfizikája: hőszigetelés, hőhidas szerkezetek, falpenész kialakulása, légcsere, filtráció, falak és nyílászárók utólagos hőszigetelése. A hőszigetelés növelésének határai. Külső és belső oldali hőszigetelések.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Salakbeton blokkos és paneles épületek utólagos hőszigetelésének, felújításának, értéknövelő rekonstrukciójának kérdései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + kiselőadások

Második alkalom

Téma: Pince- és lábazati falak vizesedése, hagyományos és korszerű falszárítási módok. Utólagos szigetelések, szivárgó rendszerrel kombinált vízszigetelések, sóeltávolítási eljárások.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Pórusos vakolatok, hátszellőztetett lábazatburkolatok. Vizes falszerkezetek rekonstrukciós kivitelezési kérdései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Lapostetők hagyományos és korszerű rétegfelépítése, bitumenes és műanyag szigetelések meghibásodása. Lapostető szigetelések diagnosztikája és felújítása. Egyenes és fordított rétegrend, hasznosított tetők (terasztetők, zöldtetők)
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + kiselőadások

Harmadik alkalom

Téma: Magastetők héjazatának diagnosztikája és rekonstrukciója. A héjazat anyagának és a tető hajlásszögének összefüggése. Kiselemes fedések.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Kiegészítő fémlemez szerkezetek és fémlemez fedések. Vízzáróságot növelő alátét héjazatok.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Tetőtér beépítések szerkezetei és azok épületfizikai viselkedése. Párazáró, párafékező és páraáteresztő alátétfóliák helye és működése a tető rétegében. Beépített tetőterek szakipari részletképzései.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője értékeli a kiselőadásokat, a csoportban végzett munkát, majd szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteiről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány