Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Komplex épületmenedzser

A képzés célcsoportja

Az építőipar területén dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik a létesítmény megvalósításával, menedzselésével kapcsolatos újabb előírásokat, jogszabályokat, valamint a minőség-ellenőrzésre, és káresetekre vonatkozó szabályozást kívánják megismerni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A létesítmény megvalósításával, menedzselésével kapcsolatos jogi, gazdasági és minőségügyi feladatok ismertetése, elsajátítása.
A képzésben résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül tervezésben, építésirányításban, beruházói, lebonyolítói, vagy felelős műszaki vezetői munkakörben dolgozó szakemberek.
A kurzus elvégzése után a szakemberek rendelkezni fognak mindazon ismeretekkel, amelyek a létesítmény megvalósításával, menedzselésével kapcsolatos jogi, gazdasági és minőségügyi feladatok lebonyolításához szükségesek.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben csak olyan szakemberek vehetnek részt, akik az építőipar valamely területén tevékenykednek, és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettség lehet közép-, vagy felsőfokú. A szakképzettséget igazoló okmány bemutatása kötelező. Előzetes szintfelmérés nincs. A képzésen annak indulásától a befejezéséig részt kell venni, részleges teljesítés nem lehetséges.

Tervezett képzési idő

A képzés összóraszáma 36 óra. Hat alkalommal hat-hat órás időtartamú. A tanórák 45 percesek, de összevonva, kilencven percenként 15 perces szünettel. A tanórákon a részvétel kötelező.

A képzés módszerei

A tanfolyam jellemzően a frontális oktatásra épül, kiegészítve csoportmunkával.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Első alkalom

Téma: Polgári jogi ismeretek. Szerződések, nevesített szerződések, a kártérítés általános szabályai, a felelősség módja, a kár fajtái, a kártérítés mértéke
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Az építéssel kapcsolatos jogi ismeretek. Építésügyi hatóság, építés felügyelet, műemlékvédelem, államigazgatási eljárás, engedélyezési eljárás, hatósági kötelezés, építésügyi bírság
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Az építés kivitelezés általános szabályai, kiviteli tervdokumentáció, építési napló, az épületszerkezetek megfelelősége, kötelező alkalmazási idő
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Második alkalom

Téma: Munkajogi ismeretek. A vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A közbeszerzési eljárás szabályai, és az abból az építésvezetőre, felelős műszaki vezetőre háruló feladatok. A Közbeszerzési törvény szabályzórendszerének áttekintése.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A közbeszerzés fogalmi meghatározásai, az eljárás fajtái, szakaszai, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Harmadik alkalom

Téma: A gazdálkodás általános szabályai. Befektetés kockázatok és biztosítási szabályok.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Téma: Beruházási ismeretek. A beruházási folyamat szereplői és együttműködése. Beruházási alapokmány, előkészítési fázis, vállalatba adás. Hálótervezési módszerek
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Téma: A beruházások finanszírozása és gazdasági vizsgálata. Statikus és dinamikus módszerek. A beruházások elszámolása, a pót- és többlet-munka fogalma. Átadás-átvételi eljárás.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Negyedik alkalom

Téma: A költségek tervezésének és elszámolásának módja.
Az ár fajtái, a költségvetés összeállítása, önköltség számítás.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A vállalkozási szerződések és pénzügyi elszámolások. Tradicionális, kulcsrakész és menedzsment típusú szerződések. Ár-, költség- és célbázisú elszámolási módok.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Idő- és költségtervezés. Ütemtervek, a termelés követése, értékelés. A felelős műszaki vezető teendői az előkészítés, a szerződéskötés, ill. a kivitelezés időszakában.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Ötödik alkalom

Téma: Általános minőségügyi alapismeretek. A teljes körű minőségirányítás (TQM) alapelvei.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: A minőségirányítási rendszer működésének részletei. Minőségirányítási rendszerek, minőségi követelmények az építőiparban.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Az építési projekt minőségirányítási rendszerének elemei. A minőségügy jogi kérdései. Jogharmonizáció, direktívák, termékfelelősség, fogyasztóvédelem. EU szabályozás
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Hatodik alkalom

Téma: Az építési célú termékek forgalomba hozatali feltételei. Szabványügyi ismeretek.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Téma: A létesítés tűzvédelmi szabályai.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális

Téma: Az épületkárok vizsgálata, tervezési-, anyag- , kivitelezési- és üzemeltetési hibák.
Kárbecslés, helyreállítás, kárenyhítés.
Időtartam: 2 óra
Módszer: frontális + csoportmunka

Maximális csoportlétszám

16 fő, akik a csoportmunka során négy kisebb csoportban dolgozhatnak. (minimális létszám nincs)

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam vezetője a csoportmunkában végzett teljesítményt értékeli, majd szóbeli beszámolón győződik meg a résztvevők ismereteinek bővüléséről.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A részegységek önállóan nem igazolhatók. Minden alkalommal kötelező a jelenlét. A csoportmunkán, és a beszámolón részt kell venni. A résztvevők látogatási igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A Magasépítési Tanszék biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Elek 463-1308 463-3065 xelek@axelero.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány