Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Ökológia és építészet

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után Magyarországon is előtérbe kerülnek a környezetvédelem különböző aspektusai. Ezek közül hangsúlyos szerepet kap az épített környezet alakítása, melynek során új eljárásokat és módszereket kell kidolgozni az egészséges környezet elérése érdekében, összhangban az uniós direktívákkal.
A képzés során a résztvevők számára széles körű ismereteket ad a kidolgozott tananyag, melynek legnagyobb része egy korábbi Európai Uniós program keretében került kidolgozásra. A képzésben résztvevők megismerhetik az különböző építési területeken bevált vagy jelenleg kidolgozás alatt álló környezetbarát tervezési elveket és módszereket, melyek az ökológia és az építészet kapcsolatát erősítik.
A képzés során a résztvevők képesek lesznek értékelni az építésnek a környezetükre gyakorolt hatását, és megtalálhatják a pozitív beavatkozások lehetőségeit.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A jelentkezésnek nem feltétele speciális képzettség igazolása, azonban előnyös az építési-műszaki terület ismerete, és számítástechnikai-felhasználói jártasság. Ezért a képzésen való részvételt elsősorban a felsorolt ismeretekkel rendelkezőknek, illetve az önkormányzatoknál, döntéshozó szervezeteknél és építéssel foglalkozó irodák dolgozóknak javasoljuk.

Tervezett képzési idő

A szakmai képzés 40 óra elméleti oktatást és konzultációt tartalmaz.

A képzés módszerei

A képzés elődleges módszere a csoportos képzés, előadások és konzultáció.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. modul
1.1. (3 ó) Az ökologikus építés hagyományai, gyökerei, Ökológiai lábnyom fogalma
1.2. (3 ó) Európai demonstrációs projektek bemutatása
1.3. (2 ó) A tradicionális magyar építészet anyaghasználata tájegységenként

2. modul
2.1. (3 ó) Az építőanyagok kiválasztásának ökológiai kérdései
2.2. (3 ó) Speciális és különleges építőanyagok alkalmazása, sajátos
2.3. (2 ó) Ökofalu és ökováros - európai példák

3. modul
3.1. (3 ó) A szolár építészet elemei I. elvek
3.2. (3 ó) A szolár építészet elemei II. megvalósult példák
3.3. (2 ó) A szolár építészet elemei III. megvalósult példák

4. modul
4.1. (3 ó) Az egészséges lakás, a lakókörnyezet elemzése
4.2. (3 ó) A beépített energiatartalom mérése, az épületek üzemeltetési energiaigénye
4.3. (2 ó) Esettanulmány: lakókörnyezet elemzése

5. modul
5.1. (3 ó) Az Öko-város koncepció magyarországi megvalósítása
5.2. (3 ó) A környezeti összhang módszer ismertetése
5.3. (2 ó) A környezeti összhang módszer ismertetése, egy-egy konkrét épület elemzésével

Maximális csoportlétszám

25 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzés résztvevői írásbeli vizsgát tesznek, amelynek során egy elméleti és gyakorlati ismeretekre irányuló, a képzési terület szempontjából kiemelten fontos problémakör bemutatásával. A záródolgozatot a képzés vezető tanárai értékelik, és megítélik, hogy a képzés résztvevői megfelelő szinten elsajátították-e a képzés tematikájának megfelelő ismereteket.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az igazolás kiadásának feltétele az írásbeli vizsga tanulmány megfelelő szintű teljesítése.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személyi feltételeket elsősorban a BME biztosítja. A képzési programot kidolgozó vezető tanárok, valamint az általuk kiválasztott szakemberek nyújtják a képzést. A képzés adminisztrációját a BME TANOK végzi.
A tárgyi feltételek egyrészt oktatási helyiségekből, másrészt oktatástechnikai eszközökből állnak. Az oktatási helyiségek a BME-n belül rendelkezésre állnak, az Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszék által biztosítva.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Langer Anikó, oktatásszervező 463-3985 463-2460 tanf@tanok.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

280.000 FT+25 % ÁFA

Jelentkezés módja

fax

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány