Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Energiatudatos épülettervezés és üzemeltetés

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után Magyarországon is előtérbe kerülnek az épületek energiafelhasználása csökkentésének korszerű lehetőségei. Ezek közül hangsúlyos szerepet kap az új épületek energiahatékony tervezése, és felújítása, melynek során új eljárásokat és módszereket kell kidolgozni az egészséges belső klíma elérése érdekében, összhangban az uniós direktívákkal. A képzés során a résztvevők számára széles körű ismereteket ad a kidolgozott tananyag, melynek legnagyobb része egy korábbi Európai Uniós program keretében került kidolgozásra. A képzésben résztvevők megismerhetik az különböző épületek esetében bevált vagy jelenleg kidolgozás alatt álló tervezési elveket és módszereket, az energiafelhasználás csökkentésének elérését építészeti eszközökkel mind az új épületek, mind a felújítások esetében. A képzés végeztével a résztvevők képesek lesznek arra, hogy számításokkal is ellenőrizve megtervezzék az épületek különböző lehetséges energia-stratégiáját.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A jelentkezésnek nem feltétele speciális képzettség igazolása, azonban előnyös az építési-műszaki terület ismerete, és számítástechnikai-felhasználói jártasság. Ezért a képzésen való részvételt elsősorban a felsorolt ismeretekkel rendelkezőknek, illetve az önkormányzatoknál, döntéshozó szervezeteknél és építéssel foglalkozó irodák dolgozóknak javasoljuk.

Tervezett képzési idő

A szakmai képzés 40 óra elméleti oktatást és konzultációt tartalmaz.

A képzés módszerei

A képzés elődleges módszere a csoportos képzés, előadások és konzultáció.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. modul
1.1. (3 ó) Energiatakarékosság az építésben - történeti visszatekintés
1.2. (3 ó) Egyes európai országok jelenlegi stratégiája
1.3. (2 ó) A magyar szabályozás háttere

2. modul
2.1. (3 ó) Az épületek egyes határoló-szerkezeteinek energiamérlege
2.2. (3 ó) Speciális és különleges szerkezetek, megoldások
2.3. (2 ó) Európai példák

3. modul
3.1. (3 ó) Korszerű megoldások a magyar gyakorlatban I. Falak
3.2. (3 ó) Korszerű megoldások a magyar gyakorlatban II. Nyílászárók
3.3. (2 ó) Korszerű megoldások a magyar gyakorlatban III. Födémek

4. modul
4.1. (3 ó) A meglevő lakásállomány energetikai fejlesztési koncepciója I.Elvek
4.2. (3 ó) A meglevő lakásállomány energetikai fejlesztési koncepciója II.Családi házak
4.3. (2 ó) A meglevő lakásállomány energetikai fejlesztési koncepciója III. Többlakásos épületek, lakótelepi létesítmények

5. modul
5.1. (8 ó) Egy mintaépület bemutatása, helyszíni előadásokkal, projekt elemzés

Maximális csoportlétszám

25 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzés résztvevői írásbeli vizsgát tesznek, amelynek során egy elméleti és gyakorlati ismeretekre irányuló, a képzési terület szempontjából kiemelten fontos problémakör bemutatásával. A záródolgozatot a képzés vezető tanárai értékelik, és megítélik, hogy a képzés résztvevői megfelelő szinten elsajátították-e a képzés tematikájának megfelelő ismereteket.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az igazolás kiadásának feltétele az írásbeli vizsga tanulmány megfelelő szintű teljesítése.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személyi feltételeket elsősorban a BME biztosítja. A képzési programot kidolgozó vezető tanárok, valamint az általuk kiválasztott szakemberek nyújtják a képzést. A képzés adminisztrációját a BME TANOK végzi.
A tárgyi feltételek egyrészt oktatási helyiségekből, másrészt oktatástechnikai eszközökből állnak. Az oktatási helyiségek a BME-n belül rendelkezésre állnak, az Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszék által biztosítva.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Magasépítési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Langer Anikó, oktatásszervező 463-3985 463-2460 tanf@tanok.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

270.000 FT+25 % ÁFA

Jelentkezés módja

fax

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány