Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Elektronikai termékek technológiája

A képzés célcsoportja

Közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező, az elektronikai iparban dolgozó szakemberek számára.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett középszintű szakismereteik, vagy egyetemi szakképzettségük birtokában magas fokon képesek elektronikai részegységek, modulok, készülékek és rendszerek technológiájának kidolgozására, a sorozatgyártás megszervezésére, a nagybonyolultságú elektronikai gyártóberendezések hatékony kezelésére, irányítására. A középfokú végzettségűek gyakorlati, a felsőfokú végzettségűek gyakorlati és mélyebb elméleti ismeretekhez jutnak.

A képzés során megszerezhető képesítés

A tanfolyamot eredményesen befejezők a tanfolyam sikeres elvégzéséről igazolást kapnak.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe történő becsatlakozás feltétele közép- illetve felsőszintű műszaki iskolai végzettség. Az egyes témakörök részben egymásra épülnek, ezért ajánlott a kezdetektől való részvétel, de lehetőség van arra is, hogy valaki csak a számára szakmailag érdekes modulba csatlakozzon be. A képzésbe egyénileg és vállalatok által szervezett csoportokban is be lehet kapcsolódni.

Tervezett képzési idő

A teljes képzési idő 24 óra előadás, modulonként négy óra bontásban, igény szerinti elosztásban. Intenzív tanfolyam esetén ez heti három napos elfoglaltságot jelent.

A képzés módszerei

Tanfolyami előadások, csoportos konzultációs lehetőséggel és gyakorlatokkal. A tanfolyam helyszíne igény szerint a vállalatnál, vagy a BME Elektronikai Technológia Tanszéken lehet.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. Moduláramköri hordozók tervezése

Célja: CAD-rendszerekkel kapcsolatos ismeretek.

Tartalma:
- A számítógéppel segített tervezés menete. Moduláramkör számítógéppel segített tervezése.
- Az elvi kapcsolási rajz szerkesztése.
- A szimuláció lehetőségei, fajtái. A hordozó lemez rétegszerkezete. A layout szerkesztés előkészítése.
- A layout szerkesztésének menete.

Terjedelme: 4 óra

2. Moduláramköri hordozók

Célja: A legelterjedtebben használt áramköri hordozók kiviteli formáinak és technológiájának megismerése.

Tartalma:
- A nyomtatott huzalozású lemezek fajtái és anyagai. A nyomtatott huzalozású lemezek technológiai változatai.
- A szubtraktív, additív és féladditív előállítási technológia
- Az együtt-laminált és szekvenciálisan felépített több-rétegű nyomtatott huzalozású lemezek technológiája.
- A szigetelő alapú passzív (ill. hibrid) integrált áramköröi hordozók: vastag- és vékonyrétegek rétegfelviteli és ábrakialakítási technológiája.
- Többrétegű kerámia és üveg-kerámia hordozók, teljesítmény-áramköri és egyéb speciális hordozók típusai, technológiájuk.

Terjedelme: 4 óra

3. Elektronikai alkatrészek és kötési technológiáik

Célja: Az elektronikai iparban alkalmazott alkatrészek kiviteli formáinak, valamint forrasztással és egyéb kötési technológiákkal kapcsolatos alapismeretek megszerzése.

Tartalma:
- Furat- és felületszerelt alkatrészek kiviteli és tárolási formái. A chipek és chipméretű alkatrészek típusai.
- A forrasztás alapelvei, hullámforrasztás, újraömlesztéses forrasztás. Forraszok, forraszpaszták, felviteli és forrasztási eljárások, tipikus hibajelenségek.
- Flip chip, chip size packege, ball grid array bekötési technológiák.
- Szereléstechnológiai anyagok (ragasztó, alátöltő, védő, szigetelő, vezető és hővezető polimerek). Izotróp és anizotróp vezető ragasztók

Terjedelme: 4 óra

4. Szerelési és ellenőrzési gyártóberendezések

Célja: Furat- és felületszerelt áramkörök technológiájának, technológiai és ellenőrző berendezéseinek megismerése.

Tartalma:
- Alkatrészek előkészítése beültetésre.
- Furatszerelt és felületszerelt alkatrészek beültetése, beültető berendezések.
- Hullámforrasztó és újraömlesztéses forrasztó-berendezések.
- A gyártásközi és végellenőrzés berendezései (AOI, lézer, röntgen).

Terjedelme: 4 óra

5. Megbízhatóság, élettartam vizsgálatok

Célja: Alkatrészek és készülékek megbízhatóságával, élettartamával kapcsolatos alapismeretek megszerzése.

Tartalma:
- Alapfogalmak, megbízhatósági függvények.
- Alkatrészek megbízhatósága, exponenciális, Weibull, ill. normális eloszlást követő alkatrészek.
- Készülékek, rendszerek megbízhatósága.
- A megbízhatóság növelésének módszerei, tartalékolt rendszerek.
- Klimatikus élettartam vizsgálatok, élettartam modellek. Vizsgálati szabványok

Terjedelme: 4 óra

6. Speciális elektronikus elemek alapelvei és technológiái

Célja: Az elektronikában alkalmazott érzékelő, beavatkozó, kijelző, elektromechanikus ill. mechatronikai, valamint tároló és jeltovábbító egységek elepelveinek és technológiáinak megismerése.

Tartalma:
- Érzékelők típusai, technológiái, szerkezetek, alaptípusok és alkalmazások.
- Kijelző elemek típusai, elvei, és technológiái.
- Beavatkozók alaptípusai, működésük.
- Mikroelektromechanikai rendszerek (MEMS) alaptechnológiái, típusok, alkalmazások.
- Elektromechanikus és optoelektronikai elemek: klaviatúrák, kapcsolók, csatlakozók, kábelezések, nyomtatók, az optikai adatátvitel eszközei.
- Speciális tárolóesközök: optikai (CD) és mágneses (HDD) tároló eszközök.

Terjedelme: 4 óra

Maximális csoportlétszám

30

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az egyes modulok elvégzése után a hallgatók írásbeli tesztvizsgát tesznek.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modult sikeresen elvégzők a tanfolyam elvégzéséről igazolást kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A tanfolyam előadói az Elektronikai Technológia Tanszék oktatói közül kerülnek ki. Minden modulhoz Power Point-os, vagy egyéb elektronikus prezentáció készül, amelyhez a résztvevők hozzáférhetnek. A személyi és tárgyi feltételeket az Elektronikai Technológia Tanszék biztosítja.

Előadók:

Dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár
Dr. Mojzes Imre egyetemi tanár
Dr. Illyefalvi Vitéz Zsolt egyetemi docens
Dr. Szikora Béla egyetemi docens
Dr. Ripka Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Pinkola János egyetemi adjunktus
Dr. Ruszinkó Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Gál László egyetemi adjunktus
Dr. Németh Pál egyetemi adjunktus
Hajdu István tudományos munkatárs
Gordon Péter egyetemi tanársegéd

Bibliográfia:

1. Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt - Dr. Ripka Gábor - Dr. Harsányi Gábor: Elektronikai technológia. Műegyetemi Kiadó, 2001. tankönyv (CD ROM) (saját fejl.)
2. Dr. Mojzes Imre (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia. Műszaki Könyvkiadó, 1995. 407 old.
3. Dr. Ripka Gábor (szerk.): Felületi szereléstechnológia. Műszaki Könyvkiadó, 1990. 272 old.
4. Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55048)
5. Bojta P., Harsányi G. és Králik D. (szerk: Harsányi G.): Kijelzők és képmegjelenítők, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55049)
6. Harsányi G., Bojta P., Gordon P., Lepsényi I., Ballun G.: SensEdu – an Internet-Based Short Course in Sensorics, http://www.sensedu.com

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Elektronikai Technológia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Németh Pál 463-2740, 463-3639 463-4118 nemeth@ett.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

Igény szerinti helyszín, létszám, témakörök alapján készített árajánlatnak megfelelően.

Jelentkezés módja

telefonon, faxon, e-mailben

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány