Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Járműdiagnosztika

Tervezett képzési idő

Heti 2 óra előadás.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A járműdiagnosztika elméleti kérdései.

Járművek állapotfüggő üzemeltetése és fenntartása. A károsodási folyamat mint a fenntartási intézkedések oka. Járművek fenntartási rendszerei (összehasonlító áttekintés: operatív fenntartás, merev ciklusú fenntartás, állapotfüggő fenntartás). Trendanalízis és üzembentarthatósági prognózis. Prioritási szabályok. Diagnosztikai információk, mérőszámok. A diagnosztika tárgyai. Vizsgálati lehetőségek, a műszaki állapotra utaló információk gyűjtése. Diagnosztikai mérőszámok empirikus képzése. Diagnosztikai mérőszámok képzése a hasonlóságelmélet alkalmazásával. Diagnosztikai mérőszámok információelméleti alapjai, képzésük algoritmusa. Példák diagnosztikai mérőszámok képzésére. Diagnosztikai információk értékelése, határértékek. Az értékelés feladatai és határai. Határértékek folyamatos elhasználódás esetén. Osztályozási határértékek megállapítása. Diagnosztikai modellek. A diagnosztikai folyamat szerkezete. A modellképzés módszerei. Jelleggörbe-modell. Osztályozási modell. Paraméter-modell. A diagnosztika hibái. A hibák összetevői. A mérések hibái. Az analízis hibái. Jelleggörbék hibái. A diagnosztika bevezetése az üzemi gyakorlatba. A diagnosztika szükségessége. A diagnosztika műszaki feltételei, minősége, hatásfoka. Gazdaságosság.

A járműdiagnosztika vizsgálati eljárásai.

Járművek és járműalkatrészek állapotvizsgálata. A vizsgálat feladata, terjedelme, ciklusrendje. A vizsgálatok, ellenőrzések automatizálása. A vizsgálatok által elérhető biztonság. Anyagvizsgálati eljárások. Szilárdsági vizsgálatok. Radiográfiai vizsgálatok. Ultra-hang vizsgálatok. Elektromos, mágneses tulajdonságok változásának vizsgálata. Barkhausenzaj-vizsgálatok. Alakváltozások ellenőrzése. Alkatrészek felületének vizsgálata. Képalkotási eljárások. Felületi repedések kimutatása (jelzőfolyadékos, ultrahangos, mágnesporos). Felületi érdesség mérése. Üzemállapot ellenőrzése hőmérsékletméréssel. Rezgés-diagnosztika. Mechanikai rezgések és az üzemállapot összefüggései. Rezgések érzékelése és értékelése. Alkalmazási területek. Mérőberendezések, mérő és ellenőrző rendszerek. Hang-emissziós vizsgálatok.

Dinamikai szimulációra támaszkodó diagnosztika

A járművek üzemi folyamatának összefüggése a műszaki állapot megváltozásával. A paramétervektor, mint a műszaki állapot megjelenítője. A paramétervektor időfüggése. Megengedett paramétertartomány. Kritériumok a műszaki állapotok megengedhetőségére. Kritériumvektor bevezetése. A kritériumvektor és a paramétervektor kapcsolata a jármű és dinamikai környezete figyelembe vételével. A megengedett kritériumtartomány és paramétertartomány kapcsolata. A megengedett paramétertartomány behatárolása dinamikai szimulációra támaszkodva. Diagnosztikai döntéshozatal és automatizálhatósága. Példa dinamikai szimulációra támaszkodó diagnosztikai rendszerre

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személyi és tárgyi feltételeket a képző biztosítja.

Előadók: Dr. Zobory István egyetemi tanár, Dr. Benedek Teofil ny. egyetemi docens és Dr. Győri József ny. egyetemi docens

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Vasúti Járművek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1619 463-4382 railveh@rave.vjt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány