Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Betontechnológia szakmérnöki tanfolyam (a szerkezetépítő szakirányú továbbképzés modulja)

A képzés célcsoportja

A betontechnológia jelentősége nagyon megnövekedett az elmúlt időszakban egyrészt a betonnal szembeni fokozott elvárások (pl. nagy szilárdság, tartósság, veszélyes hulladékok tárolása, stb.), másrészt a speciális igényeket kielégítő betonok megjelenése, harmadrészt az európai szabványok megjelenése miatt. Ennek megfelelően a betontechnológia óriási érdeklődésre tart számot. A diplomával záruló Betontechnológia Szakmérnöki Tanfolyam megszervezése révén a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéke a betontechnológia körébe tartozó legújabb ismeretek átadásával kívánja segíteni a praktizáló kollégákat. Saját, jól felfogott érdekében minden cégnek kell legyen jó betontechnológusa.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megszerezzék a legfrissebb betontechnológiai ismereteket.

A tanfolyam során a hallgató elmélyedhet a betontechnológiai módszereken kívül a speciális tulajdonságú betonok témakörben, a betonalkotók anyagtani kérdéseiben, építőanyagok újrahasznosításában, környezetvédelmi kérdésekben, a betonstruktúra elemzésében és annak hatásában a tartósságra, a diagnosztika nyújtotta lehetőségekben, aminek eredményei megfelelő javítási vagy megerősítési mód kiválasztását teszik lehetővé, a mély és magasépítési szerkezetek betontechnológiai szempontból jelentős tervezési és kivitelezési kérdéseiben, a betongyártás és előregyártás kérdéseiben, a minőségirányítás és minőségbiztosítás módszereiben és áttekintést kapnak a vasbetonépítésben megjelent legújabb anyagokról.

Mindezeket jogi, gazdasági és vezetéselméleti kérdések egészítik ki.

A tananyag egymásra épülő rendszerben tekinti át a betontechnológiához szükséges összes ismeretanyagot.

A képzés során megszerezhető képesítés

Az egyetemi végzettségűek szakmérnöki, a főiskolai végzettségűek pedig szak-üzemmérnöki oklevelet kapnak a sikeres államvizsga alapján.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A tanfolyamra való felvételhez egyetemi vagy főiskolai végzettség szükséges. (Azok számára, akik nem műszaki egyetemi oklevéllel jelentkeznek a tanfolyamra, különbözeti vizsga is előírható.)

Tervezett képzési idő

A 4+1 féléves képzés levelező rendszerben folyik félévenként 3-3 konferenciahéten, így a jelöltnek a teljes képzés alatt csupán 12 hétig kell távollennie a munkahelyétől (hétfő de. 10:15-től csütörtök 16:00-ig), és az utolsó félévben diplomamunkát kell készítenie.

A képzés módszerei

A képzés levelező rendszerben folyik.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

ANYAGTAN I. - Adalékanyagok.
Előadók: Dr. Gálos Miklós és Dr. Kausay Tibor

Hazai adalékanyag lelőhelyek, geológiai, kőzettani (petrográfiai) és kőzetfizikai jellemzése. Törés, zúzás, osztályozás, mosás és az építőipari minőség összefüggése. Szennyezések (csillám, amorf szilikátok, iszap/agyag, stb.). Mesterséges adalékanyagok, másod-adalékanyagok. Könnyű adalékanyagok (mesterséges, természetes). Nehézbetonok, sugár-, tűzálló- és különlegesen kopásálló betonok adalékanyagai. Szemalak, szemmegoszlás, fajlagos felület, finom szemek vizsgálata. Hazai adalékanyag gazdálkodás.

ANYAGTAN II. - Építési kémiai ismeretek. Cementek.
Előadók: Csányi Erika és Dr. Kovács Károly

 1. Építési kémiai ismeretek:
  Atomok és molekulák. Gáz és folyadékrendszerek. Kristályos és üvegszerű testek felépítése. Homogén és heterogén szilárd anyagrendszerek. Folyadékok jellemzése, határfelületi jelenségek, reológiai tulajdonságok.
 2. Cementek:
  Cementek gyártástechnológia és hatása a cementtulajdonságokra. Cementkémia mérnököknek: oxidos összetétel, klinkerásványok, formulák és modulusok, hidratáció, káros alkotók, duzzadás, kémiai stabilitás, cementszabványok, cementválaszték, hidraulikus pótlékok (pernye, kohósalak, trasz, mikroszilika = kovasavliszt) és kiegészítő-anyagok (pl. mészkőliszt). Hőfejlesztés, korrózióérzékenység, szilikát-alkáli és karbonát-alkáli reakció. Bauxitcementek (régen) és aluminátcementek (ma).

ANYAGTAN III. - Adalékszerek. Acélbetétek. Feszítőbetétek.
Előadók: Dr. Erdélyi Attila

 1. Adalékszerek:
  Képlékenyítők, folyósítók, kötés és/vagy szilárdulás gyorsítók, kötéslassítók, légbuborékképzők, tömítők, stabilizátorok, zsugorodáscsökkentők, inhibitorok (korróziógátlók). Önterülő, öntömörödő betonok (SCC) szereinek hatásmechanizmusa, jellegzetes alkalmazási szabályok és elérhető eredmények. Cementek és adalékszerek összeférhetőségi kérdései. Párazáró szerek, zsaluleválasztók. Víztaszítók és impregnáló szerek. Vizsgálat, szabványok.
 2. Acélbetétek, feszítőbetétek:
  Jellegzetes gyártási módok, választék, mechanikai tulajdonságok. Hazai, DIN, BS, ASTM és prEN 10080 szerinti betonacélok ill. MSZ és prEN 10139 szerinti feszítőacélok. Szívósság, duktilitás, hegeszthetőség, korrózióvédelem és érzékenység. Relaxáció, ferde szakítás, feszültségkorrózió feszítőbetéteknél.
  Választék: tekercsek, rudak, hálók, térbeli hálók. Huzalok, pászmák, (csavar-menetes) rudak. Acélszálak betonhoz.

BETONTECHNOLÓGIA I. - Betontervezés. Alapvető tulajdonságok.
Előadó: Dr. Salem G. Nehme

Az adalékhalmaz jellemzése szemmegoszlással, pépigénnyel, vízigénnyel. A szemmegoszlás tervezése. A frissbeton tulajdonságai: keverési arány, betonösszetétel, víz-cement tényező, víz-levegő-cement tényező, konzisztencia, bedolgozhatóság, próbakeverés, péptelítettség, eltarthatóság, szétosztályozódás, kivérzés, "zöld" szilárdság, pórustartalom. A cementkiválasztás szempontjai.

A beton osztályba sorolása és jelölése. Betontervezés és követelmény kiírás, nyomó- és húzószilárdságra. A szokásos betontulajdonságok vizsgálati módszerei, kiírást és eredményeket befolyásoló tényezők. (Frissbeton adatok, szilárdság, ?-? diagram, rugalmassági modulus, kopás, vízzáróság, fagyállóság, stb.)

BETONTECHNOLÓGIA II. - Szokványos betonok betontechnológiája
Előadók: Dr. Zsigovics István

 1. A szivattyúzható, a repedésmentes, a vízzáró, a kopásálló, a sugárvédő, fagyálló, sózásálló betonok követelményei, összetételei és építési technológiája. A munkahézag készítésének módszere. Az utókezelés. A bedolgozás szabályai.
 2. A betontechnológiai utasítás célja, készítésének rendszere, kiindulási adatai. A beton- és építéstechnológiai utasítás felépítése, bemutatása mintapéldákon. A próbakeverés célja és elvégzésének szempontjai és gyakorlása mintapéldákon.
  Betonozási hibák kijavítása.
  A betontechnológus felelőssége.

BETONTECHNOLÓGIA III. - Különleges betontechnológiák
Előadó: Dr. Erdélyi Attila, Dr. Balázs György és Dr. Józsa Zsuzsanna

A vízalatti beton betontechnológiája. Nagytömegű betonok fogalma. A hőmérsékletszabályozás a kéreg- és átmenő repedések megelőzése céljából a cement, a zsaluzat, a kizsaluzás időpontjának megválasztása, a beton hűtése, a szakaszos építés által. Példa a beton- és építéstechnológiai utasítására. A nagy és az igen nagyszilárdságú beton fogalma, követelményrendszerének különleges kérdései, összetétele, beton- és építéstechnológiája. A látszóbeton összetétele, követelményrendszere és építéstechnológiája. A dermesztett beton, a lövellt beton, a vákuumozott, a pörgetett beton, a kolkrét, a prepakt, az előregyártott beton technológiája. Könnyűbetonok, nagy kezdőszilárdságú betonok. Injektáló habarcsok.

BETONTECHNOLÓGIA IV. - A betontechnológia és a betonmegmunkálás gépei
Előadó: Dr. Rácz Kornélia

Törő-, és osztályozógépek szerepe az adalékanyag minőségi követelményeinek biztosításában. Hidraulikus osztályozás alapelve, adalékanyagmosó berendezések. Betonkeverőgépek, a keverés minősítésének kérdései. A betongyártás folyamatának automatizálási lehetőségei. Beton-, és habarcsszivattyúk üzemeltetési kérdései. Betontömörítő vibrátorok alaptípusai, a vibrációs paraméterek kiválasztásának legfontosabb szempontjai. Beton, vasbeton és feszítettbeton elemek üzemi előregyártására szolgáló korszerű berendezések.

A betontechnológiai gépekkel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések. Építőipari hulladékok és bontott anyagok újrahasznosításának sajátos berendezései. (Az előadások keretein belül bemutató laboratóriumi mérésre, ill. egyes technológiai berendezések működését bemutató számítógépi demonstrációs programok futtatására is sor kerül.) Betonvágó, maró, fúró, homokfúvó, felületmegmunkáló (pl. plazmaolvasztó gépek).

BETONSTRUKTÚRA - TARTÓSSÁG I. - Betonstruktúra és vizsgálata
Előadó: Dr. Salem G. Nehme

A betonstruktúra fogalma. A beton makro- mezo- és mikrostuktúrája. A kapilláris és légpórus rendszer kialakulása, a pórusok és a víz kölcsönhatása. A víz-cement tényező szerepe. A mesterségesen bevitt légpórusok szerepe. A távolsági tényező. A pórusrendszer tervezése, befolyásolásának módszerei.

A pórusrendszer vizsgálatának módszerei: higanyos poroziméter, adszorpciós vizsgálatok és ezek kritikája.

A betonstruktúra és a cementkő tulajdonságai. Kémiai, száradási és autogén zsugorodás.

A kapilláris pórusokban végbemenő ún. transzportfolyamatok vizsgálatának módszerei: ionok, CO2, nem reagáló gázok diffúziója, gázáteresztés, vízáteresztés, páradiffúzió, vízfelvétel és ezek megbízhatósága. A puccolános anyagok hatása a transzport folyamatokra.

BETONSTRUKTÚRA - TARTÓSSÁG II. - Tartósság
Előadók: Dr. Balázs György és Dr. Kovács Károly

A vasbeton tartósságának fogalma. Az EN 206 tartóssági követelményei: környezeti osztályok vagy a beton romlását előidéző folyamatok: a jégképződés, jégolvasztó sók hatása, eltérő hőtágulási együtthatójú anyagok hatása, savak, lúgok, olajok, zsírok, ipari szennyezők (pl. fenol), ill. a kilúgozodás hatása, alkáli-kovasav (karbonát) reakció, szulfátok okozta tönkremenetel, légszennyező anyagok hatása. Mikrobiológiai korrózió. A betonkorrózió mechanizmusa és a védekezés. elve.

Az acélbetét korróziójának feltételei vasbetonban. Kloridok okozta korrózió. A kloridkötés mechanizmusa. A karbonátosodás szerepe a tartósságban. A repedések hatása az acélbetét korróziójára.

Vasbeton szerkezetek repedéseinek típusai (száradási zsugorodás, ülepedés, egyenlőtlen hőmérséklet a hidratációhő miatt, térfogatnövekedés okozta, terhelésből adódó és technológiai repedések), szerepük a tartósságban, megelőzésük módja.

DIAGNOSZTIKA - VÉDELEM - JAVÍTÁS I. - Diagnosztika.
Előadók: Dr. Balázs György és Dr. Kovács Károly

A diagnosztika fogalma, célja, rendszere. A szakértői tevékenység. Szemrevételezéses vizsgálat, esettanulmányok. Betonszilárdság roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálata. Két (több) módszer egyidejű használata, megbízhatóság. Fizikai és kémiai vizsgálatok: pH mérés, karbonátosodás, kloridtartalom, cementfajta, és -tartalom. Acélbetét helyének, átmérőjének és korrózió állapotának vizsgálata. Endoszkópos és más különleges (pl termogravimetria, infravörös, spektorkópia, röntgendiffaktogram) vizsgálatok. Leszakító vizsgálatok. Próbaterhelés.

A vízszigetelés vizsgálata.

Szakértői vélemény és javaslat.

DIAGNOSZTIKA - VÉDELEM - JAVÍTÁS, II. - Védelem, javítás.
Előadók: Dr. Kovács Károly és Dr. Balázs György

A vasbeton tartósságát befolyásoló tényezők. Tartósság, élettartam.

Elsődleges megelőző védelem szabályozással, tervezéssel, építéssel, ellenőrzéssel, fenntartással. Az elsődleges védelem betontechnológiai eszközei.

Másodlagos megelőző és megszüntető védelem (javítás). A betonaljzat előkészítése. Javító és felületvédő anyagrendszerek: beton, lövellt beton, PCC és PC rendszerek. Felületvédő rendszerek.

A védelem és a javítás tervezése, kivitelezése és ellenőrzése.

Repedések javítása és a javítás ellenőrzése.

Esettanulmányok.

MATEMATIKAI STATISZTIKA
Előadó: Dr. Korda János

Matematikai statisztikai alapfogalmak, valószínűségi változó, rendezett minta, gyakoriság, osztálygyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági eloszlási hisztogram, eloszlásjellemzők, számtani közép, median, módus, szórás, fraktilisek.

Gyakorisági és eloszlásfüggvények. Normális eloszlás, nomalitás vizsgálata (F-próba, stb.). ASTM, ISO, EN előírások. A regressziós függvény. Koneláció, gépi számítási lehetőség. Küszöbérték, kockázat. Körvizsgálat, pontosság, ismételhetőség, stb.

Építőanyag minősítése: szemrevételezés, próbavétel, vizsgálat, értékelés, minősítés. Átvételi eljárás, próbavételi jegyzőkönyv.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS I. - Minősítési rendszerek. A minősítés elvei.
Előadók: Dr. Madaras Gábor és Dr. Szegő József

Minőségügyi és szabványosítási új fogalmak és értelmezésük a betoniparban. A minőség értelmezése. Az Európai Unió jogi és műszaki szabályozása. Az EU Építési Termék Irányelve és az Értelmező Dokumentumok. Törvények és rendeletek. Az új jogszabályok bevezetésének következményei. Szabványok alkalmazása. Betonok szabványosítása. A megfelelőségértékelés eljárásai.

Kijelölés, akkreditálás, auditálás. Az ISO 9000 szabványsorozat szerinti vállalati minőségügyi rendszerek alkalmazása a betoniparban. Minőségbiztosítási rendszerek a betontechnológiában. Terméktanúsítási rendszer. Rendszer és terméktanúsítás. A vizsgálati tevékenység új elemei. Laboratóriumi vizsgálatok hitelessége, jártasság. Információs források.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS II. - A beton minősítése és megfelelősége.
Előadó: Dr. Arany Piroska

A betonminősítésre vonatkozó szabványok. Minősítés betoncsaládok alapján az EN 206 szerint.

 • A frissbeton tulajdonságainak (konzisztencia, víz-cement tényező, összetétel, légtartalom, kivérzés, stb.) minősítése.
 • A megszilárdult beton tulajdonságainak (szilárdság, vízzáróság, kopásállóság, fagy- és sózásállóság, zsugorodás, hőfejlesztés, stb.) minősítése. Vizsgálat és minősítés bemutatása példákon.
 • A műtárgyba beépített beton minősítése.
 • Előregyártott elemek minősítése.

MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTÉSI VASBETONSZERKEZETEK I. - Mélyépítés.
Előadók: Vértes Mária és Dr. Tóth László

 1. Hidak:
  A közúti és a vasúti hidak típusai: szokványos monolit, helyszínen, ill. üzemben előregyártott, szabad konzolosan épített, ill. szerelt, előtolással épített hidak betonjának tervezése, építésének beton- ill. építéstechnológiai minőségellenőrzése.
  Közúti hídszerkezetek károsodása egyik megyénk 49 db sózásnak kitett hídjánál (esettanulmányok összegzése). A mért értékek változása a felújítás időpontjában. A közúti és a vasúti hidakat érő környezeti hatások. Magyar, német és EU előírások a hidak környezeti agresszivitási osztályba sorolására.
  A téli építés problémái.
  A hidak fenntartásáról röviden.
 2. Kommunális építmények:
  Víztárolás és szennyvíztisztítás műtárgyai. A vasalás és a betontechnológia összefüggései. Munkahézagok, vízzáróság. Tapasztalatok értékelése.

MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTÉSI VASBETONSZERKEZETEK II. - Magasépítés.
Előadók: Polgár László és Dr. Erdélyi Attila

Zsaluzat és állványzat szerkezeti kialakítása. Zsalu-, ill. állványrendszerek és méretezésük szempontjai.

A betonacél és a vasvázak építéshelye, tárolása, szállítása, beszerelése. Feszítő huzalok, kábelek, pászmák készítése és beépítése. A feszítés és injektálás.

Az öntött beton, a csúszó, a kúszó, alagútzsaluval, LIFT-FORM, stb. technológiával készített szerkezetek beton- és építéstechnológiája, minőségellenőrzése. Az előregyártott szerkezetek speciális kérdései.

Ipari padozati beton. Térburkolati és pályabetonok, útépítési alaprétegek (CK, CE, "RCC" (hengertömörített betonok).

ÚJ ANYAGOK A VASBETONÉPÍTÉSBEN
Előadó: Dr. Balázs L. György

Nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok:
Definíciók. Feszültség-alakváltozás jellemzők. Ridegség. Betonösszetétel. Bedolgozhatóság. Adalékanyagok és adalékszerek szerepe. Szálak szerepe, szálak típusai: acélszál, PP-szál, egyéb szálak. Nagy húzószilárdság (SIFCON). Gyártásmód. Alkalmazási lehetőségek. A kedvező tulajdonságok nyújtotta lehetőségek és azok korlátai. Tervezési kötöttségek. Szabályozás.

Nagy szilárdságú, szálerősítésű műanyagok:
A szálak (szén, aramid, üveg) tulajdonságai: nagy szilárdság, nagy fáradási szilárdság, korrózióállóság, alkáli-állóság, kis relaxáció. Az ágyazóanyagok tulajdonságai: alakváltozóképesség, szilárdság, üvegesedési pont. Alkalmazás betonba kevert szálakként valamint betétként, ill. feszítőbetétként. Tapadás. Nem acél anyagú betéttel feszített elem duktilitása. Felhasználás megerősítő anyagként.

Rögzítéstechnikai elemek:
Alkalmazások célja, módja, lehetőségei. Típusok: bebetonozott csap, erővel vezérelt terpesztett csap, elmozdulással vezérelt terpesztett csap, alámetsző csap, tapadásos csap, injekciós csap, belőtt csap, betoncsavar. Működési elvük és mechanikai viselkedésük. Teherbírás, alakváltozóképesség, relaxáció. Tönkremeneteli módok. Repedések hatása. Méretezési elvek.

MÉRETEZÉSELMÉLET AZ EUROCODE SZERINT
Előadó: Dr. Szalai Kálmán

A méretezéselmélet történeti áttekintése. Megengedett feszültség; parciális (biztonsági) tényezős méretszámítás; félvalószínűségi méretezés; valószínűségelmélet alapján történő vizsgálat alapelvei. A tervezett élettartam.

A teherbírás és szilárdság (valószínűségi jellemzők, várható érték, szórás, ferdeség); szilárdság (plasztikus-, rideg anyag, keverék). Keresztmetszeti mennyiség (várható érték, szórás), karakterisztikus és tervezési értékek.

Terhek és igénybevételek. Állandó teher (önsúly, földnyomás, stb.), hasznos teher, meteorológiai terhek, karakterisztikus és tervezési értékek. Méretezési tartalék. Kockázat, biztonság, megbízhatóság.

Az MSZ, mint az Eurocode előfutára. Az áttérés nehézségei. Példák az Eurocode 1 és 2 használatára.

VEZETÉSELMÉLET ÉS MARKETING

Előadó: Martin Endre

Vezetés és szervezet. A szervezet jelentősége, kialakulása. A tudományos munkaszervezet funkcionális vezetés. A bürokratikus szervezet és a racionális vezetés. A "Human Relations" tanítása. Nyílt és alternatív szervezeti formák. Többdimenziós modern szervezeti formák. Technológia - szervezet - környezet.

Egyén, csoport, szervezet. Magatartás és motiváció a szervezetben. Szükségletelméletek. Az egyén és szerepek a szervezetben. Alkalmazkodás, egyéni célok, csoport célok. Erkölcs és szociálpszichológiai problémák a szervezetben. Informális struktúrák megismerése és kezelése.

Hatalom a szervezetben. Hatalmi viszonyok - hatalom, befolyásolás, hatáskör. A munkaszervezet társadalmi tagozódása. Hatalom a horizontális és vertikális dimenzióban. Szervezeti célok meghatározása, döntéshozatal, konfliktusok. Vezetői személyiség, magatartás, stílus, elégedettség. Vállalati kultúra, a hatalom és a feladatok megosztása. Szervezeti változások, konfliktusok, dinamizmus --szervezetfejlesztés. Hatalom és felelősség a szervezetben.

JOGI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK
Előadó: Dr. Bánkuti Antal

A tárgy egyrészt az alapvető jogi fogalmakat ismerteti meg a hallgatósággal, másrészt részletesebben foglalkozik a hallgató számára kiemelten fontos jogterületekkel.

Középpontjában a civilisztikai ismeretek állnak:

a tulajdonjog, a kötelmi jog, a szerződési jog és a vállalkozási jog.

Ismerteti a cégjog szabályait, tárgyalja a gazdasági társaságokról szóló törvény egyes gazdasági társaságait.

Munkajogi vonatkozásban pedig ismerteti a Munka Törvénykönyvének szerkezetét, szól a munkaviszonyról, a munkajogi felelősségről és a munkaügyi jogvitákról.

Kitekintést ad továbbá a nemzetközi magánjog terültére is.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Tantárgyi vizsgák és diplomamunka.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

A tanfolyam előadói

 • Sánta Gyuláné, tanfolyam adminisztrátor

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Sánta Gyuláné, tanfolyam adminisztrátor 463-4068 463-3450 titkars@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

A tanfolyam díja 1 félévre : 180.000,- Ft (amely fizetendő félévenként a beiratkozásnál).

Jelentkezés módja

Jelentkezni lehet Sánta Gyuláné tanfolyam adminisztrátornál.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány