Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Berepülések elmélete

A képzés célcsoportja

Kis- és nagygépes, illetve forgószárnyas légijárművek berepülésében résztvevő pilóták és műszakiak részére.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam célja, hogy a berepüléseken résztvevő pilóták és műszakiak gyakorlatban gyűjtött tapasztalataikat elméleti ismeretekkel tudják alátámasztani, illetve felkészüljenek ritkán végrehajtandó feladatokra és váratlan események kezelésére.

A képzés során megszerezhető képesítés

A kurzus sikeres elvégzése után a résztvevő rendelkezni fog mindazokkal az ismeretekkel, melyek lehetővé teszik a berepülések jó hatásfokú megszervezését és végrehajtását, illetve a berepülések során nyert adatok átlátható feldolgozását és kiértékelését.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Felsőfokú végzettséggel és a megfelelő (minimum kétéves) repülési, vagy légi vizsgálati gyakorlattal rendelkezők jelentkezésére számít a képző intézet.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 248 óra.

A képzés módszerei

A képzés csoportos előadásokat, kiscsoportos laboratóriumi foglalkozásokat és konzultációs lehetőség mellett történő egyéni feladatkidolgozást foglal magában.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés moduljai:

Alaptudományi tárgyak
célja: az alaptudományi ismeretek megújítása
tartalma:

 • Matematikai ismeretek megújítása
 • Mechanikai alapismeretek
 • Aero- és termotechnika

Repüléstudományi alapozó tárgyak
célja: a repüléstudományi alapozó ismeretek megújítása és új ismeretek elsajátítása
tartalma:

 • Repülés-elmélet
 • Repülőgépek szerkezete és rendszerei
 • Propulzió

Repüléstudományi szakmai tárgyak
célja: a szakmai ismeretek bővítése
tartalma:

 • Repülőgép fejlesztési filozófiák
 • Stabilitás és kontrol
 • Légialkalmassági követelmények

Repüléstudományi speciális tárgyak
célja: a speciális ismeretek elsajátítása
tartalma:

 • Berepülések szervezése
 • Légi mérések
 • Repülésbiztonság, veszélyhelyzetek menedzselése

Mérés és adatfeldolgozás
célja: ismerkedés a méréstechnikával
tartalma:

 • Mérés és adatgyűjtés
 • Mérési adatok előzetes feldolgozása
 • Mérési eredmények értékelése

Management
célja: a berepülések managementjéhez kapcsolódó kiegészítő ismeretek elsajátítása.
tartalma:

 • Minőségbiztosítási rendszer
 • Eredmények megjelenítése
 • Önismereti és humán tényezők

Gyakorlat
célja: foglalkozások a méréstechnikai és berepülési ismeretek gyakorlati elsajátításához
tartalma:

 • Méréstechnikai gyakorlatok
 • Repülés szimulátor gyakorlat

Maximális csoportlétszám

20 fő.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tárgyak írásbeli vagy szóbeli vizsgával, illetve aláírással zárulnak.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a hallgatók tanúsító oklevelet kapnak, melyet a BME Repülőgépek és Hajók Tanszéke állít ki.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzéshez szükséges irodalmakat és segédanyagokat az egyes oktatók (a BME Repülőgépek és Hajók Tsz oktatói, illetve külső meghívott előadók) a tantárgyaik keretében határozzák meg, illetve készítik el. (Az oktatási segédanyagokat a képző intézet biztosítja.)

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Repülőgépek és Hajók Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1922 463-3080 repgep@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány