Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Hibakereső technikus (szakirányú továbbképzés)

A képzés során megszerezhető kompetencia

Speciális kompetenciák: gyártási dokumentáció értelmezése, elemzése, hibajegyzőkönyv értelmezése, diagnosztikai berendezések hibaüzeneteinek értelmezése, hibaokok feltárása, célirányos diagnosztikai mérések alkalmazása, mMűködési tartományok elemzése, hiba azonosítása, hiba javítása alkatrészcserével, hiba javítása megmunkálással, javaslat tevése hibajavításra alkatrészcserével, javaslatot tevése hibajavításra megmunkálással, hibaelemzés végzése, javítási, karbantartási terv készítése, javítási, karbantartási terv dokumentálása, biztonságtechnikai mérések végzése, költségszámítást végzése, költségelemzés készítése

A képzés során megszerezhető képesítés

Hibakereső technikus képesítés

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzést kizárólag már technikus (gépészet/elektrontechnikai-elektronika) végzettséggel rendelkező munkavállalók számára tervezték. Ennek megfelelõen a résztvevõk a gépipari ill. elektronikai elõismereteikre építve a képzés keretén belül a hibakeresés területén mélyíthetik el tudásukat.

Tervezett képzési idő

A képzés speciális jellegére való tekintettel a helyi adottságok figyelembevétele érdekében a szokásostól eltérően a tanfolyam minimális óraszámát adjuk meg.

Képzés minimális időtartama: 60(-120) óra

 • Elmélet aránya: 40%
 • Gyakorlat aránya: 60%
 • A képzés módszerei

  A képzés vállalati formában történik, a cég humánpolitikai programjának megfelelően 5-15 fős csoportokban.

  Az elméleti oktatás konzultációs jellegű, a hagyományosnál intenzívebben kiegészítve gyakorlati elemekkel. A gyakorlati oktatás műhelykörülmények között, az adott szakmának megfelelő munkatevékenységekre irányul.

  A gyakorlati oktatás alapvetően két helyszínen valósítható meg:

  • A gyártási folyamat megvalósulási helyszínén a képzésben résztvevők közvetlenül a gyakorlatban felmerülő problémák megoldására készülhetnek fel.
  • A gyártási folyamattól elkülönített gyakorlati képzés keretén belül.

  A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

  Az egyes modulok időtartama a képző vállalat szakmai adottságaitól, a képzésben résztvevő munkavállalók előképzettségétől függően változik a következők szerint:

  1. Elméleti modul - min. 24 óra (3 munkanap)
   • Anyagismereti alapok
   • Villamosipari alapok
   • Gépszerkezettani alapok
   • Műszaki ábrázolás
   • Méréselmélet
   • Diagnosztikai vizsgálatok elmélete
   • Hibajelenségek leírása
   • Tipikus mechanikai hibák és felismerésük
   • Tipikus villamos hibák és felismerésük
   • Érintés-, munka- és balesetvédelem
   • Környezetvédelem és a veszélyes hulladékok kezelése
   • Kommunikáció, etika
   • Költségszámítási módszerek
   • Javítási és karbantartási rendszere

  2. Gyakorlati modul - min. 36 óra (5 munkanap)
   • Műszaki méréstechnika
   • Hibafeltárás mechanikus üzemzavar esetén
   • Hibafeltárás villamos üzemzavar esetén
   • Hibafeltárás ismeretlen okok esetén
   • Javítási javaslat készítése
   • Hibaelhárítási javaslat készítése
   • Hibák javítása
   • Hibák elhárítása
   • Ügyfélkommunikáció, viselkedéselemzés
   • Javítási tervdokumentáció készítése
   • Javítási költségek tervezése
   • Karbantartási rendszerek elemzése

  Maximális csoportlétszám

  A tanfolyamok időtartama lehetővé teszi, hogy a képző vállalat folyamatos képzést végezzen kéthetes időközönként. A csoportlétszámok ebből adódóan 5-15 főben határozhatóak meg.

  A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

  A képesítés megszerzésének feltétele a sikeres minősítő vizsga. A szakmai vizsga a technikusi szintből és a hibakereső tevékenység komplexitásából következően több részből áll.

  Az írásbeli elméleti vizsgán a hibafeltáráshoz elengedhetetlenül szükséges elméleti alapismeretekből, illetve a hozzájuk köthető számítási-tervezési eljárások ismereteiből kell beszámolniuk a hallgatóknak. Az ezt követő szóbeli elméleti vizsgán a hibakeresés adott vállalati sajátos tevékenységeiből és objektumaiból, valamint a hibafeltárás során alkalmazott, illetve készítendő dokumentumok ismeretéből kell vizsgázni. A gyakorlati vizsga során a vállalati technológiai folyamatokhoz kapcsolódó rutinjellegű hiba felismerésére, kiiktatásának, illetve javításának előzetes tervezésére, illetve az ehhez kötődő költségek kalkulációjának elvégzésére való alkalmasságot kell bizonyítani.

  A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

  A képzés komplex jellege valamint a tanfolyam rövidsége miatt az elméleti és a gyakorlati modulok közötti határok elmosódnak. Számonkérésükre egyszerre, egy időben kerül sor, nem pedig egyenként.

  A vizsgaeredmény minősítéséhez az írásbeli és a szóbeli elméleti vizsgán elért osztályzatok 25-25 %-os súllyal, illetve a gyakorlati vizsga érdemjegyének 50 %-os súllyal vett összegét kell felhasználni a kerekítés általános szabályainak figyelembe vételével.

  Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Név Telefon Fax E-mail
  dr. Balogh Andrásné, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens 463-1695 463-1697 balogha@eik.bme.hu

  A kurzus indításának legközelebbi időpontja

  A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

  Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány