Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Javítóműszerész (szakirányú továbbképzés)

A képzés során megszerezhető kompetencia

Speciális kompetenciák: gyártási dokumentáció, javítási utasítás értelmezése, elemzése, hibajegyzőkönyv értelmezése, hiba azonosítása, hibajavítás alkatrészcserével, hibajavítása megmunkálással

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzést kizárólag már középfokú szakképesítéssel végzettséggel rendelkező munkavállalók számára tervezték. Ennek megfelelően a résztvevők gépipari ill. elektronikai előismereteikre építve a karbantartási-javítási területén mélyíthetik el tudásukat.

Szakmai előképzettség: szakmunkás (gépészet/elektrotechnika-elektronika)

Tervezett képzési idő

A képzés speciális jellegére való tekintettel a helyi adottságok figyelembevétele érdekében a szokásostól eltérően a tanfolyam minimális óraszámát határozzuk meg.

Képzés minimális időtartama: 60(-90) óra

 • Elmélet aránya: 40%
 • Gyakorlat aránya: 60%

A képzés módszerei

A képzés vállalati formában történik, a cég humánpolitikai programjának megfelelően 5-15 fős csoportokban.

Az elméleti oktatás konzultációs jellegű, a hagyományosnál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlati elemek. A gyakorlati oktatás műhelykörülmények között, az adott szakmának megfelelő munkatevékenységekre irányul.

A gyakorlati oktatás alapvetően két helyszínen valósítható meg:

 • A gyártási folyamat megvalósulási helyszínén.
 • A gyártási folyamattól elkülönített gyakorlati képzés keretében.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Az egyes modulok időtartama a képző vállalat szakmai adottságaitól, a képzésben résztvevő munkavállalók előképzettségétől függően változik a következők szerint:

Elméleti modul - min. 24 óra (3 munkanap)

 1. A vállalat jellemzőinek megismerése
 2. Gépipari anyag- és gyártásismeret - összefoglaló, ismétlés (az alkalmazott anyagok tulajdonságai)
 3. Villamossági alapismeretek - összefoglaló, ismétlés (kapcsolások, alkatrészek stb.)
 4. Gépelemek, mechanikus gépszerkezetek - összefoglaló, ismétlés
 5. A műszaki ábrázolás elemei és a műszaki dokumentációk szerkezete, a belőlük nyerhető információk - összefoglaló, ismétlés
 6. Hibafeltárás, hibaokok megismerése, elemzése
 7. Baleset- és munkavédelem a javítási-karbantartási tevékenységben
 8. Kommunikáció, etikett
 9. Költségkalkuláció
 10. Karbantartási rendszerek

Gyakorlati modul - min. 36 óra (5 munkanap)

 1. A javítások során használt eszközök, műszerek és berendezések kezelése
 2. A javítások során használt műszaki dokumentációk elemzése
 3. A diagnosztikai és mérőberendezések hibaüzeneteinek értelmezése
 4. Javítás tipikus mechanikus hibák esetén
 5. Javítás tipikus villamos hibák esetén
 6. Javítás összetett problémák esetén
 7. Különleges javítások elvégzése
 8. Javítási dokumentációk készítése
 9. Javítási költségek kalkulációja
 10. Technológiai folyamatok üzemzavarainak kiküszöbölése
 11. Tervszerű karbantartási rendszer elemzése

Maximális csoportlétszám

A tanfolyamok időtartama lehetővé teszi, hogy a képző vállalat folyamatos képzést végezzen kéthetes időközönként. A csoportlétszámok ebből adódóan 5-15 főben határozhatóak meg.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képesítés megszerzésének feltétele a sikeres vizsga. A szakmai vizsga az érettségizett szakmunkási szintből és a javítási tevékenység komplexitásából következően több részből áll.

A szóbeli elméleti vizsga a javítási munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges elméleti alapismeretekből, a javítások elvégzésének adott vállalati sajátos tevékenységeiből és objektumaiból, valamint a javítás során felhasznált, illetve készítendő dokumentumok ismeretéből kell vizsgázni. A gyakorlati vizsga során a vállalati technológiai folyamatokhoz kapcsolódó rutinjellegű hiba kiiktatására, illetve javítására való alkalmasságot kell bizonyítani.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzés komplex jellege, valamint a tanfolyam rövidsége miatt az elméleti és a gyakorlati modulok közötti határok elmosódnak. Számonkérésükre egyszerre, egy időben kerül sor, nem pedig egyenként.

A vizsgaeredmény minősítéséhez az elméleti és a gyakorlati vizsgán elért osztályzatok 50-50 %-os súllyal vett összegét kell felhasználni a kerekítés általános szabályainak figyelembe vételével.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Műszaki Pedagógia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
dr. Balogh Andrásné, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens 463-1695 463-1697 balogha@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány