Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Épületek energetikai tanúsítása

A képzés célcsoportja

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek az engedélyezési és használatbavételi eljáráshoz szükséges energetikai számítások végrehajtására, valamint képesek legyenek meglévő illetve új építésű épületek energetikai tanúsítványának elkészítésére. Sikeresen abszolválni tudják a kamarák által a tanúsítási tevékenységhez kötött vizsgákat. Alapvető ismeretekkel rendelkezzenek az alacsony energiafogyasztású épületek területén. A tanfolyamra várjuk építészmérnök, építőmérnök, épületgépészmérnök, villamosmérnökök jelentkezését.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyamon résztvevők elsajáítják a legalapvetőbb épületenergetikiával kapcsolatos épületszerkezeti, épületgépészeti, világítástechnikai alapismereteket, miközben felkészülének az energia tanúsítói vizsgára.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A jogosultság feltétele a jogszabály szerinti felsőfokú (egyetemi és főiskolai) szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök, épületgépészmérnök, villamosmérnök). A tanfolyamra várjuk a középfokú végzettséggel rendelkező, építéssel kapcsolatos szakmagyakorlók jelentkezését is, akik munkája során szükséges az épület energetikai viselkedésének ismete. Ők jelen szabályozás szerint tanúsítói tevékenységet nem folytathatnak.

Tervezett képzési idő

2009. október 9.- november 14.; péntek-szombat

A képzés módszerei

48 kontaktórás, csoportos képzés.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Épületek energetikai tanúsítása (vizsgára történő felkészítés)
Tartalma: energetikai tanúsítás
Terjedelme: 48 óra

A tanfolyam előadói:

Dr. Becker Gábor egyetemi docens;
Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár;
Dr. Majoros András egyetemi tanár, professzor emeritus; 
Dr. Braxatoris Ákos egyetemi adjunktus;
Dr. Csoknyai Tamás egyetemi adjunktus;
Dr. Lányi Erzsébet egyetemi adjunktus;
Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus;
Gyurcsovics Lajos egyetemi tanársegéd;
Laczkovics János egyetemi tanársegéd
Farsang Attila ;
Fülöp Zsuzsanna egyetemi adjunktus;
Horváth Sára egyetemi tanársegéd;
Németh Csaba egyetemi tanársegéd
Móricz István egyetemi adjunktus;
Viczai János egyetemi adjunktus;
Szikra Csaba tudományos munkatárs (tanfolyamszervező)


Bibliográfia

Épületenergetikai - Segédlet Pécsvárad, 2009. április; Bausoft Pécsvárad Kft.; 320. oldal továbbá az előadók által, az előadás anyagából összeállított segédlet
 

Maximális csoportlétszám

60 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam végén zárótesztet tartunk, mely a kamarai vizsgára készít vel.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

a képzésen való részvételről igazolást állítunk ki

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Tanszéken a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, személyi feltételek biztosítottak

A tanfolyam előadói

  • Dr. Zöld András

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
teszt 2 nev      

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

120.000,- + ÁFA

Jelentkezés módja

honlapról letölthető jelentkezési lap faxon, email-en

Képzéshez tartozó dokumentumok