Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Mérés, modellezés és tervezés az elektronikában

A képzés célcsoportja

Tervezői gyakorlattal rendelkező igényes villamosmérnökök.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az elektronikai tervezés sokrétű szakismeretet és komoly mérnöki gyakorlatot igényel. Csak ezek birtokában lehetséges egy terméket olyan szinten kifejleszteni, amely a vállalt megrendelői specifikáción túlmenően a biztonsági, EMC, tesztelhetőségi és kalibrálhatósági követelményeknek is megfelel. A hardver- és szoftvertervezés az EMC, a tesztelhetőségi és kalibrálhatósági szempontoktól elválaszthatatlan; az EMC és egyéb megfelelőség utólag nem, vagy csak igen nagy költségráfordítással biztosítható. Az előadásokba ágyazott demonstrációk, mérések és kísérletek a fenti témakörök megértést támogatják.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A fizikában, elektronikában, méréstechnikában kellő jártasság és néhány év tervezői gyakorlat

Tervezett képzési idő

Óraszám: 60 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és demonstráció.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Modulok célja, tartalma és terjedelme:

Mérés és modellezés
A mérés és a modellezés kapcsolatának bemutatása. Fizikai és matematikai modell. Modellezési hiba. Optimális modell. Szakaszos modell. Modell-transzformáció. 4 óra

Mérési bizonytalanság
A mérési bizonytalanság fogalmánaik ismertetése. A mérési bizonytalanság fogalma és megadása az ISO GUM szerint. A mérési bizonytalanság számítása. Kalibrálási bizonytalanság és legjobb mérőképesség. 4 óra

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
Az EMC fogalmának és jelentőségének ismertetése. Emisszió és immunitás. Intersystem és intrasystem EMC. Konduktív, induktív, kapacitív, közösimpedancia- és RF-csatolás. RF, ESD, burst, surge, stb. immunitás-vizsgálatok. 4 óra

Méréstervezés
A méréstervezés lépéseinek bemutatása. Modellalkotás. Vizsgálójel formájának, szintjének, frekvenciájának meghatározása. Hibamodell, error budget. EMC-terv. Módszer és eszközválasztás. Mérés és kiértékelés.
Modellkorrekció. 6 óra

Tesztelhetőség, kalibrálhatóság
A tesztelhetőség és kalibrálás fogalmak megismertetése. Tesztelés, kalibrálás, önteszt, önkalibrálás. 4 óra

RLC elemek
Passzív alkatelemek jellemzőinek megismerése. Feszültség-, áram-, teljesítmény-, frekvencia- és időtartománybeli jellemzők. Nemlinearitás, zaj, TC és stabilitás. EMC immunitás és emisszió. Incircuit teszt. 6 óra

Transzformátorok
Transzformátorok sajátosságainak ismertetése. Jelátviteli, mérő- és teljesítménytranszformátorok. Sávszélesség, csillapítás, pontosság és hatásfok. EMC és biztonsági követelmények. Választási és tervezési szempontok. 4 óra

EMC szűrők
Zavarszűrők tervezése Pi- és T-szűrők. Hálózati szűrők. Fojtók. Választási és tervezési szempontok. 4 óra

Árnyékolások
Árnyékolások tervezése Villamos, mágneses, örvényáramú és aktív árnyékolások. Tervezési szempontok. 4 óra

Jelvezető kábelek
Szempontok jelvezető kábelek használatához. Érpár, sodrott érpár, koaxiális, triaxiális és twinax kábelek. EMC jellemzők. 4 óra

Védelmek
Védelmi módszerek és áramkörök megismertetése. Túlfeszültség, túláram, túlterhelés, túlmelegedés és tranziens védelem módszerei és eszközei. Választási és tervezési szempontok. 4 óra

Mérőerősítők
Mérőerősítők tervezése. Invertáló, neminvertáló, differencia, műszer- és szigetelt erősítő. Kompozit erősítő. Közösjel-elnyomás, tápfeszültségelnyomás, ofszet, drift, zaj. Pontosság, amlitúdó- és fázishiba. Stabilitás. Választási és tervezési szempontok. 4 óra

Tápellátás
Tápellátási rendszerek tervezési szempontjai. Busz, csillag és izolált struktúra. Power Bus. Power management. EMC szempontok.
Választási és tervezési szempontok. 6 óra

Vizsga
A tanfolyam lezárása A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése 2 óra

Tankönyv:
Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.

A tanfolyam előadói:

Dr. Zoltán István docens BME MIT

Maximális csoportlétszám

12 fő.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A demonstrációs részekhez készülékek és mérőeszközök. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Zoltán István, docens 463-2673, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, izoltan@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány