Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Autóipari kommunikációs hálózatok

A képzés célcsoportja

Az autóiparban dolgozó vagy az ott dolgozni kívánó műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Egyes felmérések szerint a mai autóiparban a fejlesztések 90%-a az elektronikai rendszerekhez kötődik. Az autókban használt elektronikai rendszerek egyik leglényegesebb pontja pedig a részegységek kommunikációja. Képzés során bemutatásra kerülnek ezek a kommunikációs technológiák kedve az évtizedek óta használt CAN-től a napjainkban egyre nagyobb tért hódító LIN-en és MOST-on át a legújabb FlexRay szabványig. Az így megszerzett ismeretek hasznosak mind a tesztelésben (beleértve a gyártáshoz kötődő tesztelést is), mind a fejlesztésben részvevők számára.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra.

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Bevezetés
Általános kommunikációs alapfogalmak tisztázása. Bevezetés autóipari hálózatok általános tulajdonságaiba.
Hálózatok osztályozása. Kommunikációs modellek, OSI referenciamodell. Autóipari hálózatok áttekintése.
2
LIN busz
A LIN busz megismerése
A LIN protokoll ismertetése. A LIN fizikai rétegének vizsgálata. A LIN felsőbb rétegeinek vizsgálata.
5
CAN busz
A CAN busz megismerése
A CAN protokoll ismertetése. A CAN fizikai rétegének vizsgálata. A CAN felsőbb rétegeinek vizsgálata.
6
További autóipari kommunikációs protokollok
A FlexRay, MOST, OBD hálózatok való megismerkedés.
A FlexRay, MOST, OBD hálózatok bemutatása
6
Vizsga
A tanfolyam lezárása
A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése
2

 

Bibliográfia

Saját készítésű oktatási segédlet:
- Dr. Tóth Csaba, Scherer Balázs: Autóipari kommunikációs hálózatok. Vázlat (Kézirat). 2007.
A webről ingyenesen letölthető anyagok:
- LIN specifikáció a http://www.lin-subbus.org oldalról regisztrációt követően
- CAN2.0 specifikáció a http://www.semiconductors.bosch.de/pdf/can2spec.pdf címen
- FlexRay a http://www.flexray.com/ oldalról regisztrációt követően

Maximális csoportlétszám

8 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez kommunikációs buszok vizsgálatához használható készülékek és mérőeszközök. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Csaba 463-3592, 463-2057 463-4112 toth@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány