Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

ARM magú 32 bites mikrovezérlők

A képzés célcsoportja

A mikrokontrollerekkel, fejlesztői környezetükkel és programozásukkal a gyakorlatban ismerkedni kívánó műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Piaci elemzők felmérései szerint a mikrovezérlők piacát 2006-tól kezdődően már 32 bites maggal rendelkező dominálják. Ezek a 32 bites vezérlők között pedig az ARM magúak a legelterjedtebbek. Egy ilyen ARM magú vezérlő a komplexebb 8 bites társaival összemérhető árral és fogyasztással rendelkezik, ugyanakkor hozzávetőlegesen több min 10-szer nagyobb számítási kapacitást képvisel. A tanfolyam célja, hogy bemutassa az ARM7-es mag működéstét, és egy ilyen maggal rendelkező mikrovezérlő felépítését. Szintén bemutatásra kerül egy az ilyen mikrovezérlők a fejlesztésére használható ingyenes GNU toolchain-en alapuló környezet. Valamint rövid betekintést nyújtunk a beágyazott operációs rendszerek alkalmazására.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Valamilyen műszaki felsőfokú végzettség, valamint a C programozási nyelv ismerete.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Bevezetés
Bevezetés
Trendek a mikrovezélők piacán, ARM magok és tulajdonságaik
1
ARM7-es mag Az ARM7-es mag bemutatása Felépítés, utasításkészlet. 2
Egy ARM magú mikrovezérlők Egy ARM magú mikrovezérlő bemutatása Rendszerfelépítés, perifériák üzemmódok 2
Fejlesztő környezetek A GNU toolchain bemutatása és az Eclipse Arm-elf-gcc, gdb, objdump, objcopy, Eclipse 2
Stand alone programok A perifériakezelés, IT-kezelés elsajátítása Egyszerű stand alone programok írása 6
RTOS Beágyazott operációs rendszerek használata RTOS alapismeretek, RTOS használata 6
Vizsga A tanfolyam lezárása A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése 2

Bibliográfia

Saját készítésű oktatási segédletek
A webről ingyenesen letölthető anyagok

A tanfolyam előadói:

Scherer Balázs tanársegéd BME MIT
Csordás Péter BME MIT

Maximális csoportlétszám

8 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez fejlesztőkártyák. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Scherer Balázs, tanársegéd 463-2680, 463-2057 463-4112 scherer@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány