Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Eclipse plug-in fejlesztés

A képzés célcsoportja

Programozók, rendszertervezők.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam során bemutatásra kerül az Eclipse nyílt forráskódú szoftverfejlesztési keretrendszer. A hallgatók áttekintést kapnak a rendszer architektúrájáról, alkalmazás fejlesztési irányelveiről és a legfontosabb API-król. A tanfolyam során interaktív labor keretében van lehetőség Eclipse alapú fejlesztések gyakorlására.
A tanfolyam végére a hallgatók elsajátítják:
- Az Eclipse keretrendszer alap koncepcióját és architektúráját
- Eclipse kiterjesztések, plug-inek implementálását
- OSGi alkalmazások implementálását
- Eclipse technológián alapuló vastag kliens alkalmazások készítését.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Ajánlott Java programozói/rendszertervezői ismeret

Tervezett képzési idő

Óraszám: 48 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Bevezetés
Eclipse keretrendszer bemutatása, Eclipse architektúra, plug-inek elemei
Az Eclipse környezet alapvető tulajdonságainak megismerése.
6
Egyszerű plug-inek fejlesztése
Egyszerű plugin készítése, tervezési minták használata, Eclipse Plugin tervezési minták. Az Eclipse kiterjesztési mechanizmusának tárgyalása
Alapvető plug-in fejlesztési készségek elsajátítása, a plug-inek felépítésének megismerése.
6
Eclipse GUI fejlesztés
Standard Widgeting Toolkit, JFace, Forms API megismerése
Eclipse-alapú grafikus felületek, dialógus ablakok fejlesztésének elsajátítása
6
Domain-specifikus modellezés Eclipse segítségével
Metamodellezés alapok, UML, Eclipse Modeling Framework
Eclipse-alapú modellező eszközök megismerése, saját modellező eszközök készítésének elsajátítása
6
Grafikus szerkesztőprogramok fejlesztése
Haladó EMF, Grafikus Szerkesztő Keretrendszer (GEF), Grafikus Modellező Keretrendszer (GMF)
Saját fejlesztésű grafikus szerkesztőprogramok implementálásának elsajátítása.
6
Labor 1
Grafikus szerkesztőprogram implementálása
A cél egy komplex, Eclipse-alapú eszköz önállóimplementálása.
6
Eclipse vastag kliens platform, szerver oldali Eclipse
OSGi és Equinox bevezető, vastag kliens alkalmazások (RCP) fejlesztése Eclipse alapokon. Szerver oldali Eclipse
A modul célja bemutatni az Eclipse lehetőségeit vastag kliens és szerver platformként. A hallgatók megtanulják, hogyan lehet az eddig megismert technikákat más környezetben is alkalmazni.
6
Labor 2
RCP és OSGi labor
Egy RCP alkalmazás és/vagy szerver-oldali alkalmazás önálló implementálása
6

Bibliográfia:

Addison-Wesley Eclipse sorozat kötetei (angol nyelven)
A webről ingyenesen letölthető anyagok (eclipse.org)

A tanfolyam előadói:

Dr. Varró Dániel adjunktus BME MIT
Balogh András doktorandusz BME MIT
Ráth István doktorandusz BME MIT

Maximális csoportlétszám

12 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Önálló laborok

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket, az OptXware Kutatási-Fejlesztési Kft-vel történő együttműködés keretében.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Gönczy László 463-3579, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, gonczy@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány