Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Digitális rendszerek tervezése FPGA-val

A képzés célcsoportja

A digitális tervezés korszerű alkatrészbázisával és ennek hatékony használatával megismerkedni kívánók.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A programozható logikai eszközök komplexitása rohamosan növekszik, míg áruk folyamatosan csökken - így egyre több rendszerben válnak gazdaságosan felhasználhatóvá. Ugyanakkor az implementált funkciók komplexitásának növekedése megfontolt tervezést és alapos ellenőrzést igényel. A képzés során bemutatásra kerülnek a legelterjedtebb FPGA és CPLD családok; a résztvevők megismerkednek a Verilog HDL nyelvvel, az alapvető tervezési megfontolásokkal, megoldásokkal; illetve a verifikáció során nélkülözhetetlen szimulációs lépesekkel.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele alapvető digitális technikai ismeretek.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Bevezetés
A digitális tervezés alapfogalmainak megismerése
Tervezési módszerek, funkcionális elemek
2
FPGA családok
A legelterjedtebb FPGA családok belső felépítésének megismerése
SRAM alapú FPGA-k felépítése, belső komponensek
4
Verilog HDL nyelv
Verilog HDL nyelv megismerése
Az implementáció, illetve a verifikáció során használható nyelvi elemek megismerése. Tipikus feladatok megvalósítása
7
Xilinx ISE fejlesztői környezet
A Xilinx fejlesztői környezet megismerése
Projekt management, implementáció, időzítés analízis
4
Szimulációs alapok
A HDL szimulátor használatának elsajátítása
Szimuláció ISE-ből, ModelSim project, szimuláció
2
Vizsga
A tanfolyam lezárása
A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése
2

Bibliográfia:

Saját készítésű oktatási segédlet:
Szántó Péter: Verilog ismertető. Vázlat (Kézirat). 2007.

A tanfolyam előadói:

Dr. Fehér Béla docens BME MIT
Szántó Péter tanársegéd BME MIT

Maximális csoportlétszám

10 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez: tervezéshez és realizációhoz használható szoftver és hardver eszközök. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Fehér Béla, docens 463-2686, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, feher@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány