Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Ethernet és TCP/IP alkalmazása beágyazott rendszerekben

A képzés célcsoportja

A beágyazott rendszerek Ethernet és TCP/IP kommunikációjával foglalkozó szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A beágyazott rendszerek vezetékes kommunikációja egyre gyakrabban Ethernet és TCP/IP alapú, ennek megfelelően a területen dolgozó szakemberek számára elkerülhetetlen az ilyen ismeretek megszerzése. A képzés során bemutatásra kerül az Ethernet és a TCP/IP protokoll, a vizsgálatukra alkalmas protokoll analizátorok, valamint implementáció elmélete és gyakorlata. A megszerzett ismeretek alkalmazásával lehetővé teszik a beágyazott rendszereket fejlesztők, telepítők, és azokon karbantartást végzők számára ezen technológiák hatékony használatát.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki felsőfokú végzettség.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Ethernet és TCP/IP alapok
Ismertetni az Ethernet és a TCP/IP alapjait, működésüket.
Ethernet szabvány,
Ethernet fizikai rétegek ismertetése,
az Ethernet keretformátum,
az Ethernet címzés.
A TCP/IP protokoll és az Ethernet kapcsolata.
A TCP/IP protokoll bemutatása.
Az IP réteg és az IP címek.
A DNS szolgáltatás.
Az ICMP, TCP és az UDP protokollok.
4
A protokoll-analizátor
Ismerkedés a protokoll-analizátorral.
A protokoll-analizátor működése.
Az adatgyűjtés és kiértékelés módszerei.

3
A HTTP protokoll beágyazott rendszerekben
A HTTP protokoll alkalmazási lehetőségeinek bemutatása beágyazott rendszerekben.
A HTTP protokoll működése.
Beágyazott HTTP szerver.
Beágyazott HTTP kliens.
Az URL szerepe.
HTML/XML szerepe, WEB services.
Gyakorlati példák.
9
A TFTP protokoll
A TFTP protokoll alkalmazási lehetőségeinek bemutatása beágyazott rendszerekben.
A TFTP protokoll és működése, Firmware update és adatgyűjtés TFTP-vel.
Gyakorlati példa
1
Az SNMP protokoll
Az SNMP protokoll alkalmazási lehetőségeinek bemutatása beágyazott rendszerekben.
Az SNMP protokoll bemutatása.
Az SNMP MIB szerepe.
Az SNMP ágens szerepe.
Adatgyűjtés SNMP-vel.
Gyakorlati példa.
2
Vizsga
A tanfolyam lezárása
A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése.
2

Bibliográfia:

Saját készítésű oktatási segédlet
A webről ingyenesen letölthető anyagok

A tanfolyam előadói:

Kovácsházy Tamás adjunktus BME MIT

Maximális csoportlétszám

8 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Kovácsházy Tamás, adjunktus 463-4372, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, khazy@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány