Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Mikroprocesszoros rendszerek tervezése FPGA-val

A képzés célcsoportja

Komplex, mikroprocesszoros rendszerek tervezése iránt érdeklődők.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A nagy kapacitású FPGA áramkörök kedvező lehetőséget kínálnak komplex, (akár több) processzort tartalmazó digitális rendszerek integrált megvalósítására. A képzés során a résztvevők megismerkednek az ilyen felépítésű rendszerek általános tulajdonságaival, az áramkörön belüli buszrendszerek szerepével, és alkalmazási példákon keresztül a Xilinx cég által kínált ún. soft-core (MicroBlaze), illetve hard-core (PowerPC) processzoros rendszerekkel, a teljes rendszer hardver és szoftver specifikációjával, tervezésével, valamint a saját perifériák tervezésének, illesztésének menetével

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele korábbi tapasztalatok digitális rendszerek, mikroprocesszorok alkalmazása területén.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Bevezetés
Mikroprocesszoros rendszerek általános ismertetése.
Processzorok általános felépítése, minimálisan szükséges perifériák. Nyílt forráskódú megoldások, általános buszrendszerek.
2
Xilinx beágyazott processzorok és buszrendszereik
A MicroBlaze és PowerPC processzorok, valamint buszrendszereik megismerése
MicroBlaze és PowerPC felépítése. LMB, OPB, PLB, OCM buszok
4
Xilinx EDK - HW környezet
A Xilinx EDK használata a HW tervezéséhez
EDK ismertetés. Beépített perifériák használata. Saját periféria illesztése
7
Xilinx EDK - SW fejlesztés
Xilinx EDK és SDK használata a SW fejlesztésben
SW fejlesztés EDK és SDK alatt. SW fejlesztés, hibakeresés.
6
Vizsga
A tanfolyam lezárása
A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése
2

Bibliográfia:

Saját készítésű oktatási segédlet:
Dr. Fehér Béla, Szántó Péter: Mikroprocesszoros rendszerek tervezése FPGA-val, Vázlat (Kézirat). 2007.

A tanfolyam előadói:

Dr. Fehér Béla docens BME MIT
Szántó Péter tanársegéd BME MIT

Maximális csoportlétszám

10 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez: tervezéshez és realizációhoz használható szoftver és hardver eszközök. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Fehér Béla, docens 463-2686, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, feher@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány