Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája

A képzés célcsoportja

A mikrokontrollerekkel, fejlesztői környezetükkel és programozásukkal a gyakorlatban ismerkedni kívánó műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A modern elektronikus készülékek szinte mindegyike tartalmaz mikrokontrollert, mely pl. érzékelőket kezel, elvégzi az adatok feldolgozását, megvalósítja a felhasználói felületet, lehetővé teszi a kommunikációt más készülékekkel, vezérli az egyéb elektronikákat. A képzés során bemutatjuk a 8 bites mikrokontrollerek általános jellegzetességeit, a standard perifériáik felépítését és programozását, a fejlesztői környezet gyakorlati használatát, a mikrokontrolleres készülék fejlesztés alapjait. Minden hallgató külön PC-s munkahelyen és fejlesztői kártyával végzi a gyakorlatokat.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Bevezetés, elterjedt mikrokontroller családok
A mikrokontrollerek általános és családspecifikus tulajdonságainak megismerése.
Mikrokontrollerek álta-lános felépítése, az AVR, 8051/52, PIC mikrokontroller családok jellegzetességei.
3
Mikrokontrolleres perifériák
A leggyakoribb perifériák megismerése.
A mikrokontrollerek legelterjedtebb perifériáinak jellegzetes kialakításai,üzemmódjaik, használatuk.
4
Fejlesztői környezet
Mikrokontrolleres fejlesztői környezet megismerése
A mikrokontrolleres fejlesztői környezet lehetőségei, gyakorlati használata.
2
Mikrokontroller programozás assembly és C nyelven
Mikrokontrollerek programozására használt nyelvek megismerése.
A mikrokontroller programozása assembly nyelven és C-ben, a programozási nyelvek mikrokontroller specifikus tulajdonságai, vegyes nyelvű programozás.
5
Külső perifériák illesztése
Külső perifériák illesztésének bemutatása..
Gyakran használt külső perifériák, illesztése, programozása.

2
Mirkokontrolleres készülékfejlesztés
A mikrokontrolleres készülék fejlesztés lépéseinek bemutatása.
A mikrokontrolleres készülék fejlesztés alapjainak bemutatása egy esettanulmány keretében.
3
Vizsga
A tanfolyam lezárása
A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése
2

Bibliográfia:

Saját készítésű oktatási segédlet:
- Dr. Benesóczky Zoltán: Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája. (Jegyzet). 2007.
A webről ingyenesen letölthető anyagok:
- AVR studio (integrált fejlesztői környezet)

A tanfolyam előadói:

Dr. Benesóczky Zoltán mestertanár BME MIT

Maximális csoportlétszám

8 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez hallgatónként egy PC és egy fejlesztői kártya. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Benesóczky Zoltán, mestertanár 463-2010, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, benes@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány