Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Párhuzamos, eseményvezérelt programozás beágyazott rendszerekben

A képzés célcsoportja

Beágyazott szoftverfejlesztéssel foglalkozó, de a beágyazott operációs rendszerekben és a párhuzamos, eseményvezérelt programozásban még nem jártas szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A beágyazott rendszerekben egyre gyakoribb a valós idejű beágyazott operációs rendszerek használata, amelyek alapvetően a párhuzamos, eseményvezérelt programozási paradigma alkalmazását feltételezik. A képzés során bemutatásra kerül a párhuzamos eseményvezérelt programozási paradigma, a közös erőforrások kezelésének módjai, a párhuzamos folyamatok és/vagy szálak közötti szinkronizáció és kommunikáció módjai, mint elméleti, mint gyakorlati (eCos beágyazott operációs rendszeren) szempontból. A megszerzett ismeretek alkalmazásával lehetővé teszi a beágyazott szoftvert fejlesztők számára a gyakorlatban előforduló feladatok hatékony megoldását.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki felsőfokú végzettség, valamint a C programozási nyelv ismerete.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
A párhuzamos eseményvezérelt programozás alapjai
Ismertetni a párhuzamos eseményvezérelt programozás alapjait
Alapfogalmak, alapkoncepciók
Szekvenciális és párhuzamos program, folyamat és szál fogalma.
Erőforrás, közös erőforrás, kölcsönös kizárás, szinkronizáció és kommunikáció párhuzamosan futó folyamatok között.
Lock bit, Kritikus szakasz objektum, mutex-ek, szemaforok, postláda stb. ismertetése
7
Az eCos beágyazott operációs rendszer
Az eCos beágyazott operációs rendszer ismertetése
Az eCos piaci modellje, elérhetősége.
Az eCos felépítése, működése.
Az interrupt kezelésének mechanizmusai.
Az eCos szolgáltatásainak bemutatása.
2
Gyakorlat
A párhuzamos eseményvezérelt programozás gyakorlatának bemutatása
Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel és a hardver platformmal,
Az Eclipse fejlesztő- környezet bemutatása.
Párhuzamos eseményvezérelt programozási feladatok megoldása.
9
Vizsga
A tanfolyam lezárása
A tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése.
2

A tanfolyam előadói:

Kovácsházy Tamás adjunktus BME MIT

Bibliográfia:

Saját készítésű oktatási segédlet
A webről ingyenesen letölthető anyagok

Maximális csoportlétszám

8 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez hallgatónként egy PC és egy fejlesztői kártya. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Kovácsházy Tamás, adjunktus 463-4372, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, khazy@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány