Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Modell alapú rendszertervezés

A képzés célcsoportja

Rendszermérnökök, programozók, üzleti elemzők.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja egyrészt az informatikai rendszerekben használható folyamat alapú tervezési és méretezési kérdéseknek, a terhelés és teljesítmény fogalmainak bemutatása, másrészt a tipikus e-alkalmazások architekturális jellemzőinek és tervezésének ismertetése.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 21 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe
Célja
Tartalma
Terjedelme (óra)
Rendszermodellezés - bevezető
Folyamatalapú rendszermodellek fogalmainak és használatának leírása
Folyamatok, lépések, erőforrások, kivételkezelés, hibaszimuláció.
7
Infrastruktúratervezés
Az informatikai erőforrások modellezésének megismertetése.
Informatikai infrastruktúra kérdései, kapacitástervezés, teljesítménymodellezés, terhelésmodellek, előrejelzési technikák, benchmarkok és felhasználásuk. A többrétegű architektúra rövid bemutatása, skálázhatósági kérdések.
7
Labor
Gyakorlati tapasztalatszerzés a folyamatalapú rendszertervezésben
Önálló feladatvégzés, szimuláció, erőforrás-allokáció
7

A tanfolyam előadói:

Dr. Pataricza András docens BME MIT
Gönczy László ügyvivő szakértő BME MIT

Bibliográfia:

Menascé, D. A., Almeida, V.A. F: Capacity planning for Web services. Prentice Hall, 2002.

Maximális csoportlétszám

12 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket, az OptXware Kutatási-Fejlesztési Kft-vel történő együttműködés keretében.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Gönczy László 463-3579, 463-2057 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, gonczy@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány