Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Tűz- és vagyonvédelem villamosmérnöki szemmel

A képzés célcsoportja

A tűz- és vagyonvédelem területén dolgozó tervezőmérnökök

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tűz és vagyonvédelemben alkalmazott jelzőberendezések általában villamos működésűek. Ezek működésének elveibe és gyakorlatába vezet be a képzés. Foglalkozunk a tűz- és vagyonvédelmi eszközök működésével, a tűz- és vagyonvédelmi központok jelzőáramköreinek és kimeneti áramköreinek működésével, a címzett analóg tűzjelző rendszerekben alkalmazott adatátvitellel, a robbanásbiztos áramkörök felépítésével és működésével, a jelzőrendszerek tápellátásának problémáival, a kábelezés méretezésével, A hallgatók az előadásokból megismerik, hogy az tervezéskor alkalmazandó szabályok milyen működési feltételekből adódnak, ez javíthatja a tervezés minőségét, és segítheti az előforduló hibák felderítését.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség.

Tervezett képzési idő

Óraszám: 20 óra

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul tartalma, terjedelme (óra)
A tűz- és vagyonvédelmi jelzőrendszerek összehasonlítása, egyezések-különbségek 1 óra
Vagyonvédelmi detektorok működése, jelzőáramkörei, a központ működése 2 óra
Konvencionális tűzjelző eszközök működése, jelzőáramkörei 3 óra
Címzett analóg tűzjelző rendszerek összehasonlítása a konvencionális rendszerrel 2 óra
Címzett analóg tűzjelző rendszerek: Siemens Algorex, System Sensor, Hochiki 4 óra
Robbanásbiztos villamos rendszerek működési elve, alkalmazott megoldások 2 óra
Tűz- és vagyonvédelmi rendszerek tápfeszültség ellátásának problémái 2 óra
Kábelezés méretezése 2 óra
Vizsga: a tanfolyam alatt megszerzett ismeretek ellenőrzése 2 óra

A tanfolyam előadói:

Dr. Szegi András docens BME MIT

Bibliográfia:

Saját készítésű oktatási segédlet:
Dr. Szegi András: Tűz- és vagyonvédelmi jelzőrendszerek (Kézirat). 2007.

Maximális csoportlétszám

16 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyamot lezáró írásbeli vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A vizsgát sikeresen teljesítők minősített tanfolyami bizonyítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor. Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez kommunikációs buszok vizsgálatához használható készülékek és mérőeszközök. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Szegi András, docens 463-2057, (06) 30 966-6185 463-4112 szakkepzes@mit.bme.hu, szegi@mit.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Ára

A megrendelőkkel való megegyezés szerint.

Jelentkezés módja

E-mailben (szakkepzes@mit.bme.hu), faxon ((1) 463-4112), telefonon ((1) 463-2057).

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány