Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Felnőttoktatás módszertan

A képzés célcsoportja

Módszertani felkészítés, modellek, esettanulmányok „best practice” technikák megtanítása, olyan szakemberek képzése, akik mint facilitátorok képesek előkészíteni, megtervezni, lebonyolítani és főleg facilitálni, irányítani önállóan egy képzési programot.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja: módszertani felkészítés, modellek, esettanulmányok „best practice” technikák megtanítása, olyan szakemberek képzése, akik mint facilitátorok képesek előkészíteni, megtervezni, lebonyolítani és főleg facilitálni, irányítani önállóan egy képzési programot.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- facilitárori kompetenciák ismerete
- személyes facilitárori képességek felmérése, „best practice” technikák elsajátítása
- tanulás-támogatási eszközök, felnőttképzési szolgáltatások megismerése

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei


- iskolai végzettség: felsőfokú
- egyéb: a képzés részvételi díjának befizetése

Tervezett képzési idő


- 9 nap (ajánlott: az 1., 2.és 3. modult és a 7. és 8. modult 1x2 napra szervezni)

A képzés módszerei

- csoportos képzés, gyakorlatorientált intenzív képzési tevékenység, tapasztalatok átadása, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, írásos tananyag, PPT-s bemutatók anyagai
- egyéni feladatmegoldások
- csoportmunka

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés modulrendszerű, az egyes modulok egymásra épülnek.

1.) modul: Munkaerő-piaci szükségletek, kereslet elemzése 0,5 nap
A modul keretében a képzésben résztvevők megismerkednek a gyakorlati foglalkoztatáspolitika legfontosabb kérdéseivel a humán-erőforrás tervezése szempontjából. Megismerik a szakmastruktúra és szakképesítési rendszerek legfontosabb jellemzőit, képes lesz a helyi munkaerő-szükséglet és a kielégítéshez szükséges képzési irányok és szakképesítések meghatározására.

2.) modul: Jogi, gazdasági, adminisztratív, társadalmi, uniós környezetelemzés 0,5 nap
A modul elvégzése után a képzésben résztvevő megismeri a hazai és uniós jogi munkavállalás, képzési foglalkoztatáspolitikai lehetőségeket, amelyek megértéséhez elengedhetetlen feltétel a társadalmi, gazdasági elvárások teljes körű elemzése. Szükséges az eljárásrend teljes megismerése.

3.) modul: Munkakör és feladatelemzés 1 nap
A képzésben résztvevők, többnyire felnőttképzésben résztvevő szakemberek, jártasságot fognak szerezni a munkakör elemzésen alapuló curriculum fejlesztésben. A modul ezek összegzését foglalja magába.

4.) modul: Tanulási szükséglet, tanulói profil meghatározása 1 nap
A modul végén képesek lesznek a résztvevők a tanulás szükséglet felmérésének megtervezésére, az adatok összegyűjtésére, elemzésére. Az egyénre szabott önütemezett tanulási formák kiválasztására és a képzésbe beilleszteni azt. A tanulói profil kialakítása is egyénre szabottan történik.

5.) modul: Képzési célok, értékelési rendszer, minőségirányítás, képzési program tervezése 2 nap
Ennek a modulnak a végén a felnőttoktató megtanulja a képzési célok különböző szintjeit, a célok megfogalmazásához szükséges dokumentumok kiválasztását.
A minőségirányítás, értékelés szempontjait, az értékelés megtervezését a képzési program céljainak figyelembevételével.

6.) modul: Tanulási - tapasztalat, illetve tananyag tervezése, fejlesztése és beszerzése 2 nap
A felnőttoktató megtanulja a felnőtt tanulás 5 alapelvét, annak alkalmazhatóságát. A tanulási - tapasztalat beillesztését a felnőttoktatásba és képzésbe. A képzés anyagtervezésénél szükséges a különböző tanulási tapasztalat értékelése, felhasználása. Megtanulják az esettanulmányok különböző típusait pl: együttes megoldás: kritikus útelemzés stb.
Elsajátítják az esettanulmányok elkészítésének módját, a leírás szerkezetét, azok elemzését. Megismerkednek a „best practice” fogalmával, annak felhasználását a felnőttképzésben.

7.) modul: Tanulási - tanítási módszer - és médiatár biztosítása 1 nap
Ennek a modulnak a végére a felnőttoktató megismerkedik a felnőtt tanítási - tanulási módszerekkel, a modellekkel, a tanulási stílus és módszer felmérésének lehetőségével, alkalmazhatóságával, azzal, hogy miért fontos a módszerek megválasztása és milyen szakma milyen tanulási móddal, stílussal azonosítható. A módszer és az alkalmazott médiatár összefüggéseivel és hatékonyság növelésével is megismerkednek a felnőttoktatók.

8.) modul: Tanuló és tanulás támogatási szolgáltatás, vizsgaszervezés 1 nap
A felnőttoktatás sajátos feladata a résztvevő tanulók folyamatos informálása a lehetőségekről, esélyekről. A karrierépítés és tervezés valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megismertetése. A vizsgaszervezés önálló feladatként jelentkezik, a felkészítés és a vizsgáztatás elválhat egymástól.

Maximális csoportlétszám

25 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésben részt vevők teljesítményének értékelése:
A tudástesztek eredményeinek, és a csoportmunka végzés személyre szóló visszajelzése, minősítés nélkül.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele:
- a képzésen való aktív részvétel
- a képzés/tréning résztvevői a program befejezésekor az „Igazolás a Felnőttoktatás módszertan képzésen való részvételről” megnevezésű tanúsítványt kapják

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete tanfolyam-szervezési tevékenységét 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező munkatársa látja el. A képzés/tréning oktatója az Intézet minősített oktatói listájáról kerül kiválasztásra.

Tárgyi feltételek: a BME infrastruktúráján az Intézet képzési tevékenységre szolgáló 5 tanterem, a folyosón kiegészítő mellékhelységekkel. A tanterem a szükséges oktatástechnikai eszközökkel (írásvetítő, számítógép, projektor, filctollas fehér falitábla, Flip Chart) eszközökkel felszerelt. A terem az építésügyi és közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Szabóné dr. Berki Éva 463-1103 463-1697 berki.e@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

18.000+áfa Ft/nap

Jelentkezés módja

Megadott jelentkezési lapon

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány