Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Kompetencia alapú képzési programterv készítés

A képzés célcsoportja

Felnőttképzési program fejlesztésével foglalkozó vállalaton belüli humánerőforrás szakemberek, felsőoktatási intézményekben belül a továbbképzéssel foglalkozó szakemberek, PhD hallgatók.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a munkaerő-piaci igényekhez igazodó munkakör elemzésen alapuló modul rendszerű felnőttképzési programokat készítenek. A cél megtanítani hogyan kell a munkakör pontos leírásából, a munkaadók igényeiből, valamint a vállalt feladat jellegéből kiindulva folyamattervet (curriculum) készíteni. A tervezés mellett a képzési igények és szükségletek felmérése hogyan történik. Mikor és hogyan érdemes a felnőttképzési módszereket megválasztani, alternatívákat kidolgozni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- képzési igényfelmérés tartalmának, folyamatának és módszereinek ismerete;
- munkaerő-piaci kompetenciák ismerete;
- modulrendszerű képzési programtervezés folyamatterv készítés képessége
- felnőttképzési módszerek ismerete és alkalmazása

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

-iskolai végzettség: felsőfokú
-egyéb: a képzés részvételi díjának befizetése

Tervezett képzési idő

12 nap (ajánlott: az egyes moduloknál tervezett időintervallumban külön-külön megszervezni)

A képzés módszerei

- csoportos képzés, gyakorlatorientált intenzív képzési tevékenység, tapasztalatok átadása, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, írásos tananyag, PPT-s bemutatók anyagai
- egyéni feladatmegoldások
- csoportmunka

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés modulrendszerű, az egyes modulok egymásra épülnek.

1.) modul: Kompetencia alapú munkakörtervezés 1 nap
A modul keretében a képzésben résztvevők megismerkednek a „legversenyképesebb gazdaság foglalkoztatáspolitikai kérdéseivel, a humán-erőforrás tervezés szempontjából megismerik a gazdaság, társadalom és foglalkoztatás összefüggéseit és terminológiáját a szakképzési rendszerek legfontosabb elemét.

2.) modul: Munkakör feladatelemzés, kompetencia profil készítés 1,5 nap
A képzésben résztvevő megismerkedik a munkakör elemzésen alapuló DACUM elemzéssel. Az egyes munkakörökhöz tartozó kompetencia profilok készítésével, ennek rendszerelemzésével.

3.) modul: A szövegvezérelt programtervezés 1,5 nap
Ennek során a képzésben résztvevő megismerkedik a Programtervezés konkrét lépéseivel: szisztematikus megközelítés, elemzés, hogyan jellemezze a célcsoportját, a tananyagszakértő kiválasztás szempontjai, hogyan írjon mérhető feladatcélokat, piramis és feladatelemzés (modulrendszerben), tanulási típusok és megoldások kiválasztása, leckeszerkezet és kérdéstervezés, megjelenítés, értékelés és projektmenedzsment.

4.) modul: Tanulási tapasztalat, illetve tananyag tervezése, fejlesztése 2 nap
Ennek során a képzésben résztvevő megismerkedik a felnőttoktatás sajátosságaival. A különböző tanulási-tanítási modellekkel, oktató, facilitátor, instruktor szerepekkel, a modulrendszerű tananyaggal.

5.) modul: Tanulási-tanítási tréning a curriculum készítőknek. 2 nap
Ennek a modulnak a keretében a gyakorlatban esettanulmányok „best practice” keretében mutathatják be és tanulhatják meg a készített curriculum megvalósulását. Megismerkednek bevált jó gyakorlatokkal.

6.) modul: Curriculum készítés 2 nap
A modul keretében önállóan készítenek kompetencia alapú képzési programot, lehetőség szerint valós képzési igényekhez igazodva, képzési célok lebontásával, különböző módszerek alkalmazásával.

7.) modul: Távoktatás-tananyagtervezés 2 nap
A képzésben résztvevő megtanulja mikor és hogyan érdemes a távoktatási tananyagok tervezése. Milyen feltételek mellett hogyan használható az önirányított tanulási forma.

Maximális csoportlétszám

25 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tudástesztek eredményeinek, és a csoportmunka végzés személyre szóló visszajelzése, minősítés nélkül.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

- a képzésen való aktív részvétel
- a képzés/tréning résztvevői a program befejezésekor az „Igazolás a Kompetencia alapú képzési programterv készítés képzésen való részvételről” megnevezésű tanúsítványt kapják

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete tanfolyam-szervezési tevékenységét 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező munkatársa látja el. A képzés/tréning oktatója az Intézet minősített oktatói listájáról kerül kiválasztásra.

Tárgyi feltételek: a BME infrastruktúráján az Intézet képzési tevékenységre szolgáló 5 tanterem, a folyosón kiegészítő mellékhelységekkel. A tanterem a szükséges oktatástechnikai eszközökkel (írásvetítő, számítógép, projektor, filctollas fehér falitábla, Flip Chart) eszközökkel felszerelt. A terem az építésügyi és közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Szabóné dr. Berki Éva 463-1103 463-1697 berki.e@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

18.000+áfa Ft/nap

Jelentkezés módja

Megadott jelentkezési lapon

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány